Bedrijf?

U kunt op verschillende manieren onze partner worden.

Schenking van levensmiddelen

Indien u beschikt over nog perfect verbruikbare producten die echter niet meer verhandelbaar zijn, dan zorgen de Voedselbanken ervoor dat deze producten bij caritatieve verenigingen terechtkomen. Deze oplossing bespaart u de kosten voor vernietiging.

Giften van logistieke aard

U kunt ons materieel of uitrustingsvoorwerpen schenken. U kunt ons helpen met dienstverlening of door personeel en hun competenties tijdelijk ter beschikking van de Voedselbanken te stellen.

Mecenaat

U kunt op punctuele of recurrente wijze bijdragen tot het dekken van onze werkingskosten. Financiële giften zijn fiscaal aftrekbaar voor ondernemingen die bedrijfsbelasting moeten betalen.

Peterschap

Door peterschap kunt u acties voor fondsenwerving of voor inzameling van levensmiddelen sponseren.

Wist u dat?

Door partner van de Voedselbanken te worden:

  • vergroot uw bedrijf zijn bekendheid en zijn imago
  • wekt het meer sympathie op bij de consumenten
  • bevordert het de cohesie onder het personeel, door het te betrekken bij een project
  • investeert uw bedrijf in een sociaal en humanitair project in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).