BFVB
 

EDITO

Piet Vanthemsche

Beste collega vrijwilliger,


De voorbije winter was voor de Voedselbanken heel uitdagend, niet in het minst door de ernstige vertraging in het FEAD programma (Europees Fonds voor de hulp aan de meest behoeftigen). Veel caritatieve verenigingen raakten in de problemen en kochten noodgedwongen met eigen middelen bijkomend voedsel aan. Gezamenlijk hebben wij de problemen zo goed en zo kwaad als het gaat opgelost, ook met de hulp van Milcobel, de coöperatie van Belgische melkveehouders, die 50.000 liter melk aan de Voedselbanken heeft geschonken. In maart 2019 is de FEAD campagne 2018 eindelijk opgestart. Wij stellen vast dat een en ander heel moeilijk loopt en dat brengt de caritatieve verenigingen opnieuw in de problemen. Wij vragen aan de bevoegde overheid om de planning in nauw overleg met ons vast te leggen, dat is in het belang van iedereen!

De voorbije maanden hebben wij met een team van BNP Paribas Fortis een strategische oefening gemaakt rond het thema “ Voedselbanken 2020-2025: quo vadis?” Op basis van gesprekken met elke Voedselbank werden de uitdagingen voor de Voedselbanken scherp in beeld gebracht en dat zijn er heel wat. Hoe zorgen wij ervoor dat er voldoende volumes worden aangeboden, hoe zorgen we ervoor dat we de voedselveiligheid waarborgen en een evenwichtig en gevarieerd aanbod hebben, hoe willen wij in de komende periode beter samenwerken met andere sociale actoren (OCMW, sociale organisaties), hoe kunnen wij het merk “Voedselbanken” nog beter in de markt zetten (een contradictio in terminis).

Op 7 februari hebben alle voedselbanken deelgenomen aan een interactieve workshop in de gebouwen van BNP Paribas Fortis, onder de begeleiding van hun team. Het was een heel intense en mooie ervaring om alle besturen van de verschillende Voedselbanken in discussie met elkaar te zien gaan. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Grote dank aan en een dikke pluim voor het BNP Paribas Fortis team: Henk, Loraine, Katie en Raphaello.

Het is nu aan ons om de conclusies van deze strategie oefening om te vertalen naar een actieplan dat door onze vrijwilligers gedragen wordt: “Voedselbanken 2.0”.

Ik wil jullie allen bedanken en een complimentje geven voor jullie belangeloze inzet voor de Belgische Voedselbanken. Onlangs was er de week van de vrijwilliger en tijdens die week complimentendag, vandaar. In 2019 werken we onvermoeibaar verder met de vele partners die onze werking ondersteunen. Je leest er meer over in dit nummer van Food Banks news.

Piet Vanthemsche
Voorzitter 

 
 
 

2018 - oktober 23 - Milcobel stelt samenwerking voor aan Voedselbanken om melktekort mee te helpen aanvullen!

 

2018 MILCOBEL

LEES MEER http://www.foodbanks.be/nl/#news69 

 
 
 

2018 - december 14 - Voedselbanken Brussel-Brabant

 

 2018 Pierre Labouverie

 

Wij hebben het genoegen u te melden dat Pierre Labouverie benoemd werd als gedelegeerd bestuurder van de Voedselbank Brussel-Brabant. Gewezen diplomaat, onder anderen als ambassadeur in Oeganda, Zuid Afrika, Hongarije en Spanje, stelt hij vrijwillig zijn ervaring ter beschikking van de Voedselbank.

Een warme "Welkom" aan Pierre toegewenst.

 
 
 

2018 – november/december – Acties in het kader van « De Warmste Week » Music for Life

Loge De Warmste Week
 

Van harte bedankt voor dit mooi solidariteitsgebaar!

 

   Logo Lidl  Magasin Lidl   Logo campus odyssefoto groep Odysee

 

      foto groep BNPPF            Check British Am Tobacco

 

      Logo Fluvius                      

 

 

 
 
 

2018 – december 14/15/21/22 - Carrefour - Solidaire keuken

 

Dag na dag steunt Carrefour de strijd tegen uitsluiting en armoede door onverkochte voedingswaren ter beschikking te stellen. Door eveneens concrete projecten van voedselhulp te steunen, stelt Carrefour de Voedselbanken in staat om beter voorbereid te zijn de hulpbehoevenden te helpen.

Zo heeft de supermarktketen gedurende vier dagen, in Brussel (Centraal Station) en in Mechelen (Veemarkt) een tijdelijke keuken georganiseerd om er, met de hulp van een team vrijwilligers, 2.000 maaltijden klaar te maken. Na bereiding werden de maaltijden diepgevroren en aan de Voedselbanken geschonken om tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode aan hulpbehoevenden te worden uitgedeeld.

Voor dit mooie gebaar onze beste dank aan Carrefour, aan de talrijke vrijwilligers die de mouwen hebben opgestroopt en aan RTL.

LEES MEER http://www.foodbanks.be/nl/#news72    

 
 
 

2018 – december - Mercedes Benz/Daimler België

 Palette Mercedes Benz

Jaarlijks, tijdens de kerstperiode, spoort het bedrijf zijn personeel aan om deel te nemen aan de liefdadigheidsactie “Give a Smile” waarbij de collega’s uitgenodigd worden om een doos - die door het bedrijf ter beschikking wordt gesteld - met lekkers te vullen.

Dit jaar werden de Voedselbanken als begunstigden verkozen: aldus ontvingen wij een volle pallet met grote, mooie dozen, gevuld met lekkere voedingsmiddelen, die aan minderbedeelden werden uitgedeeld.

Dank aan het personeel van Mercedes Benz/Daimler België voor dit gebaar van grote vrijgevigheid.

 
 
 

2018 - december - VF Corporation

 

 

De Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA) heeft een donatie ontvangen van VF Corporation om voedselverspilling tegen te gaan en de honger in heel Europa te bestrijden. VF Corporation is het moederbedrijf van populaire kleding- en schoeiselmerken.

Het bedrijf associeerde zich reeds met FEBA en organiseerde een voedselinzamelingscampagne met de titel "Het voeden van een behoefte", die in haar kantoren en distributiecentra in Europa plaatsvond in december 2018. VF Corporation mobiliseerde haar medewerkers om hen aan te moedigen hun solidariteit met de gemeenschap te tonen.

Na de uitstekende resultaten van de voedselverzameling, heeft VF Corporation besloten om haar steun aan de Voedselbanken te bevestigen door een belangrijke financiële donatie te doen aan de FEBA. Het grootste deel van de financiering is vooral voor een aantal van onze leden die zich associeerden met de VF lokale kantoren om de voedselinsameling vrij te geven, terwijl de rest zal worden gebruikt door FEBA ten behoeve van het gehele netwerk en voor de ondersteuning von specifieke leden.

 
 
 

2018 - december - Tiense suiker voor de Voedselbanken

Logo Sucrerie Tirlemont

Ook dit jaar heeft de Tiense Suikerraffinaderij 50 ton suiker aan de Voedselbanken geschonken.

Anderzijds werd ter gelegenheid van het eindejaar een campagne georganiseerd waarbij aan ieder van ons de gelegenheid werd geboden om een elektronische postwenskaart te versturen - via de website www.sweetchristmas4all.be - aan de hulpbehoevenden die in de video’s voorkomen. De bedoeling van de campagne was uiteraard om dit project te delen.

Dank aan de Tiense Suikerraffinaderij voor deze delicate attentie.

LEES MEER : http://www.foodbanks.be/nl/#news71

 
 
 

2019 - januari - Sinds 28 jaar hebben Delhaize en zijn klanten het hart op de juiste plaats

Logo Delhaize

Photo Delhaize

In België kunnen ongeveer 500.000 landgenoten zich geen degelijke en voedzame maaltijd veroorloven. Sinds meer dan 30 jaar strijden de Voedselbanken tegen honger, door jaarlijks tonnen levensmiddelen te schenken aan de hulpbehoevenden, die via caritatieve verenigingen geholpen worden ( in 2018: 15.351 ton).

Om de Voedselbanken te helpen om over een voldoende stock voedsel te beschikken, organiseert Delhaize jaarlijks – en dit sinds 28 jaar - in al haar filialen in België een grote voedselinzameling. Deze inzameling werd georganiseerd van 18 tot 24 oktober 2018 ten voordele van de minderbedeelden die door Voedselbanken geholpen worden. Er werd een bedrag van 580.258 euro ingezameld waarmee de Voedselbanken bij Delhaize levensmiddelen gekozen hebben die beantwoorden aan de behoeften van de hulpbehoevenden ( melk, soepen, vis- vlees- en groentenconserven enz…), wat overeenstemt met meer dan 200.000 maaltijden.

Dank aan Delhaize, zijn personeel, de vrijwillige inzamelaars(ters) en de klanten van Delhaize voor hun vrijgevigheid en solidariteit.

 
 
 

2019 – januari 28 – Persconferentie «Bijna 160.000 mensen in nood konden in 2018 rekenen op steun van de Voedselbanken»

 
foto Jef

LEES MEER http://www.foodbanks.be/nl/#news74
 
 
 

2019 – januari -We zijn heel erg blij te kunnen aankondigen dat onze ambassadeurs Sandra Bekkari en Julien Lapraille besloten hebben om in 2019 hun engagement voor de Belgische Federatie van Voedselbanken te hernieuwen

   Photo Julien Lapraille

Dankzij hun deelname aan verschillende acties vorig jaar hebben de Voedselbanken ongetwijfeld geprofiteerd van een verhoogde zichtbaarheid bij het grote publiek.

We willen hen ook van harte bedanken voor hun enthousiasme en drive - We kijken ernaar uit om ook dit jaar weer samen te werken! #socialbank

 
 
 

2019 – februari 07 – Strategisch plan van de Voedselbanken


   Foto BNPPF workshop

 

Gezien de zich sterk wijzigende omstandigheden in het sociale landschap, heeft de Raad van Bestuur in 2018 besloten een strategisch plan uit te werken, om de positie van de Belgische Voedselbanken hierin te bepalen.

Met de hulp van BNPParibas Fortis experten werd een aanzet gegeven tot de uitwerking van een te volgen strategie van de Belgische Voedselbanken voor de komende 5 jaar. De opdracht van de BNPParibas Fortis medewerkers bestond erin een oriënterend onderzoek uit te voeren bij de diverse stakeholders rond een aantal strategische thema’s, teneinde de strategische doelstellingen duidelijk af te bakenen en zo breed mogelijk gedragen te weten.

De resultaten en conclusies van het oriënterend onderzoek werden op 7 februari 2019 voorgesteld en besproken ter gelegenheid van een workshop. Dit ging door in de hoofdzetel van BNPParibas Fortis te Brussel, in aanwezigheid van een 40-tal vertegenwoordigers van alle Voedselbanken.

De conclusies van deze bijzonder interessante en geslaagde workshop zullen tegen midden van 2019 in een strategisch plan 2020 -2025 worden vertaald, op basis waarvan de Belgische Voedselbanken hun rol zullen spelen de komende jaren.

 
 
 

2019 – april 10/23 – Voedselinzameling COLRUYT

Logo Colruyt 

photo bénévoles

Deze grote jaarlijkse voedselinzameling heeft plaats van 10 tot 23 april 2019. 

 
 
 

Het leven op de Federatie

 Lieve Busschots
Welkom aan Lieve Busschots:

Als communicatieverantwoordelijke bij het Federaal agentschap voor voedselveiligheid had ik al contact met de Voedselbanken en de caritatieve verenigingen. Het was dan ook voor mij vanzelfsprekend, éénmaal op pensioen, om voor deze organisaties vrijwilligerswerk te doen.

Ik heb mijn diergeneeskunde diploma gehaald aan de RUG. Na een verblijf in wat toen Zaïre was, woon ik nu aan de oevers van de Schelde, in de mooiste stad ter wereld, Antwerpen. Twee zonen en twee kleinkinderen maken van mij een heel gelukkig persoon. Ik besteed mijn vrije tijd aan lezen, muziek luisteren en koken. Ik hoop mijn opgedane kennis bij het Voedselagentschap ter beschikking te stellen van de Voedselbanken en zo bij te dragen aan het geweldige werk dat ze doen. 

 
 
 

In Memoriam

 Photo Jean Delmelle

Met droefheid betreuren wij het heengaan van de heer Jean-M. Delmelle 18/10/1938 – 23/11/2018

Als voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken en van de Europese Federatie van Voedselbanken was Jean-M. een vurig verdediger en ambassadeur van de Voedselbanken. Zijn zin voor humor, zijn glunderende blik en zijn legendarische hoffelijkheid kenmerkten deze grote meneer. 

Een minuut stilte werd gehouden op maandag 8 april tijdens de Algemene Vergadering. 

 
 
 

Belgische Federatie van Voedselbanken

+32 (0)2 559 11 10 Zelliksesteenweg 12
1082 Brussel
info@foodbanks.be
www.foodbanks.be