De Patathon van McCain: een 3e succesvolle editie!

06-10-2019

De Patathon van McCain: een 3e succesvolle editie!

Op initiatief van McCain verzamelden Belgische inwoners op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019 maar liefst 4,3 ton aardappelen die vervolgens aan de Voedselbanken werden geschonken. McCain schonk daarenboven 768 kg aardappelvlokken (gelijk aan 3,5 ton) om aan de groeiende behoefte aan voedselhulp in België te voldoen. Een record sinds het begin van de operatie die drie jaar geleden startte, met 7,8 ton aardappelen.

CIJFERS 2019
160 Patathonners
4,3 ton aardappelen verzameld voor de Voedselbanken
768 kg aardappelvlokken die ook door McCain geschonken werden
2000 personen geholpen die het moeilijk hebben


Samen met de Belgische Voedselbanken organiseerde McCain op 5 en 6 oktober 2019 voor de 3e keer zijn aardappelmarathon: de Patathon. Een unieke en toegewijde operatie rond het verzamelen van aardappelen, een oude praktijk van het plukken van groenten of fruit dat na de oogst in de velden is achtergebleven.
Georganiseerd in het hart van de landbouwgrond van Waals-Brabant, namen 160 Patathoners, gedurende twee dagen, deel aan dit initiatief, met familie, vrienden of solo. 1,5 ton aardappelen werd zaterdag in het veld opgehaald en zondag werd 2,8 ton verzameld op de boerderij, het regenachtige weer maakte het veld ontoegankelijk. Met dit initiatief zette McCain zijn acties verder die kaderen in de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf en werd er door een heel divers publiek echt iets ondernomen tegen het grote probleem van de voedsel-verspilling.

« Dankzij de McCain Patathon worden consumenten uitgenodigd om de daad bij het woord te voegen met dit concreet initiatief tegen voedselverspilling. "
Lien Justé, McCain Marketing Manager

"Dit is het derde jaar op rij dat we met de Voedselbanken en McCain samenwerken om goed werk te leveren. We zijn blij te weten dat onze aardappelen naar mensen gaan die ze nodig hebben. Vooral omdat de kwaliteit van de oogst dit jaar uitstekend is ! »
Jean-Pierre Van Puymbrouck, landbouwer.

Een liefdadigheidsactie in samenwerking met de Belgische Voedselbanken

"Met 6,9% meer mensen dan in 2018 die aankloppen bij lokale verenigingen die zijn goedgekeurd door de Voedselbanken, is de steun van partners zoals McCain en het grote publiek absoluut essentieel om voedselhulp in België te behouden.”
Jaqueline Vanhussel, hoofd communicatie voor de Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groente- en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.
In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld, met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 623 lokale aangesloten verenigingen, en verdeeld aan 159.081 begunstigden.
Meer informatie over de werking: http://www.foodbanks.be/ - www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

 

 

 

De Voedselbanken slaan alarm

30-08-2019

De Voedselbanken slaan alarm

Nu reeds 10.500 behoeftigen meer dan eind 2018

 In 2019 zijn er reeds meer dan 10.500 mensen extra komen aankloppen bij de Voedselbanken. Dit brengt het totaal op 169.642 (+6,6% t.o.v. eind 2018). De steun van partners en het grote publiek aan de Voedselbanken wordt nog crucialer om de voedselhulp te kunnen blijven garanderen. Bovendien pakken zich donkere wolken samen boven de Belgische Federatie van Voedselbanken. Wegens de hervorming van het Europees voedselhulpprogramma binnen het ruimere Europees Sociaal Fonds (ESF+) dreigt immers een belangrijke bron van steun nagenoeg te halveren, van 88 miljoen naar 52 miljoen euro.

Daarom roept de Belgische Federatie van Voedselbanken de Belgische beleidsverantwoordelijken op zich te engageren om minimaal het huidige budget voor voedselhulp te behouden.

Herziening FEAD grote gevolgen: 40% minder Europese steun  

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) zorgt momenteel voor bijna de helft[1] van de bevoorrading van de Voedselbanken, maar het huidige Europees voedselhulpsysteem wordt vanaf 2021 hervormd. De Europese Commissie heeft een voorstel uitgewerkt voor de periode 2021-2027 waarbij het FEAD zal worden geïncorporeerd in het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Hierbij voorziet de Europese Commissie dat lidstaten als wettelijk minimum 2% van dit hulpfonds aan voedselhulp toekennen. Tegelijkertijd stelt ze de lidstaten voor om dit aandeel voor voedselhulp op te trekken tot 4%, om zo de continuïteit van de huidige nationale programma’s te kunnen verzekeren. Het Europees parlement moet zich dit najaar nog uitspreken over dit voorstel.

“Volgens berekeningen van de officiële instantie POD-MI[2] zou deze hervorming grote gevolgen hebben voor de Belgische Federatie van Voedselbanken indien de Belgische overheid zich zou beperken tot het door Europa opgelegde minimum van 2% voor voedselhulp. In dat scenario zou de huidige 88 miljoen euro aan Europese voedselhulp, in de vorm van aangeleverde basisproducten immers worden herleid tot 52 miljoen euro.”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Hij voegt eraan toe: “Bijkomend probleem is dat de diversiteit en het nutritioneel evenwicht van ons voedselaanbod er zal op inboeten. Vandaag laat het huidig FEAD-assortiment ons toe om de nutritionele balans van het aangeboden voedsel bij te sturen.”

Onverwachte zeer sterke stijging

Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, is formeel: ”Een netto daling van 35 miljoen euro aan Europese steun stemt overeen met een effectief volumeverlies van 20% qua voedingsmiddelen. Dat is onaanvaardbaar, zeker gezien we - voor de zoveelste periode op rij - merken dat de nood blijft groeien! Uit de halfjaarlijkse cijfers zien we alweer een onverwachte sterke toename van het aantal rechthebbenden op voedsel – van 159.081 naar 169.642 mensen[3], een stijging van 6,6% t.o.v. eind 2018”.

Hij concludeert: “We roepen de Belgische beleidsverantwoordelijken - wie dat ook mogen zijn, eens de politieke puzzel is gelegd - op om bewust het streefdoel van de Europese Commissie van 4% van het totale ESF+ budget te reserveren voor voedselhulp. Enkel op die manier kunnen we minimaal het huidige budget voor voedselhulp behouden.”

 Figuur 1: Aantal geholpen rechthebbenden op voedselhulp

 


 

Over de Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan minderbedeelden. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 623 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.

Meer informatie over de werking op http://www.foodbanks.be / www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

Perscontact:

Wim Lefebure

Whyte Corporate Affairs

wl@whyte.be – 02 738 06 37

 

[1]Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) stond in 2018 in voor 41% van de bevoorrading van de Belgische Federatie van Voedselbanken. De voorbije jaren schommelde dit telkens rond de 43,5%.

[2]POD Maatschappelijke Integratie.

[3] Zie figuur 1 voor een evolutie van het aantal rechthebbenden dat de Voedselbanken jaarlijks hebben geholpen.

 

 

 

2019 03 25 - 1,6 miljoen euro subsidies voor voedselhulp in België

16-08-2019

2019 03 25 - 1,6 miljoen euro subsidies voor voedselhulp in België

87 projecten van organisaties actief in het verdelen van voedselhulp werden geselecteerd in het kader van een projectoproep gelanceerd door Sophie WILMES, Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij en Denis DUCARME, Minister van Sociale Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij.

Elk jaar verleent de Staat via zijn koninklijk besluit ter verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij talrijke subsidies aan maatschappelijke instellingen en organisaties. Deze subsidies ondersteunen goede doelen actief in het gebied van handicaps, onderzoek naar bepaalde ziekten, ondersteuning van slachtoffers van geweld, solidariteit met de minstbedeelden, sociale inclusie en armoedebestrijding.

In dit kader lanceerden Sophie WILMES, Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij, en Denis DUCARME, Minister van Sociale Integratie, in samenwerking met de Nationale Loterij, in 2018 de projectoproep "De strijd tegen armoede: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp”. Er werd een enveloppe van 1,6 miljoen gereserveerd voor het bieden van logistieke ondersteuning aan veldorganisaties.

Na beraadslaging van een onafhankelijke jury, heeft dit geleid tot de selectie van de winnende organisaties. In totaal zullen 87 OCMW’s, instellingen en VZW’s kunnen genieten van financiële hulp die het ophalen, opslaan en verdelen van voedingsmiddelen vergemakkelijkt.

Deze projectoproep is bedoeld als aanvulling op de actie van de federale overheid voor de voedselhulp aan de minstbedeelden, door in te spelen op de logistieke behoeften van organisaties die actief zijn in het veld. Ter herinnering: de federale regering maakte van voedselhulp een van haar prioriteiten. Het Belgische budget dat is toegewezen aan FEAD, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, werd tijdens deze legislatuur fors opgeschroefd. Sinds 2014 heeft de regering 14 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van voedselhulp, wat aanzienlijk hoger is dan het Belgische engagement dat werd aangegaan in het FEAD-programma 2014-2020. In 2017 werden dankzij dit engagement 32.000 ton producten uitgedeeld aan de meest behoeftigen in België.

De Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij Sophie WILMES:

"Wanneer de federale Staat jaarlijks meer dan 180 miljoen euro aan winsten van de Nationale Loterij herverdeelt ten voordele van verenigingen en talrijke projecten, ondersteunt hij sterke initiatieven met een meerwaarde voor onze samenleving als geheel. De strijd tegen armoede, die ook een strijd is voor de waardigheid en emancipatie van mensen, is een belangrijke kwestie die ons allemaal moet mobiliseren en die betekenis geeft aan het subsidiebeleid van de Nationale Loterij."

Opgemerkt moet worden dat in totaal 3,2 miljoen aan subsidies van de Nationale Loterij gereserveerd zijn voor projectoproepen ter bestrijding van armoede: 1,6 miljoen voor de projectoproep ter ondersteuning van de verdeling van voedselhulp en 1,6 miljoen voor de projectoproep waarbij sport en cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede dienen, de resultaten hiervan worden binnenkort verwacht.

 

De Minister van Sociale Integratie Denis DUCARME:

"De situatie van kwetsbare mensen moet ons blijven mobiliseren. Sinds 2014 heeft de federale overheid, bovenop de Europese financiering, 14 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van voedingsmiddelen. Een financiering die verder gaat dan de toezeggingen aan de Europese Commissie. Dit zorgt er voor dat er elk jaar maaltijden worden verstrekt aan 300.000 mensen. Concreet zal deze enveloppe van € 1.600.000 het voorbeeldige werk van de veldorganisaties ondersteunen. Deze worden regelmatig met logistieke problemen geconfronteerd. Met deze subsidie kunnen zij investeren in apparatuur die het verzamelen, opslaan en verdelen van voedingsmiddelen vergemakkelijkt."

 

http://nationale-loterij;be/nl/over-ons/subsidies

 

 

 

 

 

 

 

Lokaaluitgeven ... Al € 17.000 ingezameld voor Voedselbanken Actie om lokale handel te ondersteunen op kruissnelheid

14-08-2019

Lokaaluitgeven ... Al € 17.000 ingezameld voor Voedselbanken Actie om lokale handel te ondersteunen op kruissnelheid

Dinsdag, 13 augustus – Al € 17.000 zamelde Sodexo in sinds het begin juli van start ging met het initiatief “(Uit)geven in mijn buurt”. Dat moedigt Sodexo-klanten aan om hun maaltijdcheques te besteden in buurtwinkels en -restaurants. Voor elke verrichting met maaltijdcheques bij een deelnemende handelszaak maakt Sodexo 2 cent over aan de Voedselbanken. De actie loopt tot eind augustus en wil de lokale handel ondersteunen.

Het is een trend: we herontdekken onze wijk, waar steeds meer winkels en restaurants opengaan. We gaan op zoek naar een aangename winkelervaring en genieten van de passie van de lokale ondernemers, met wie we een band opbouwen. Sodexo wil deze trend graag kracht bijzetten door de gebruikers van haar maaltijdcheques aan te zetten om lokaal te denken en uit te geven. Door het ondersteunen van lokale handelaars en restauranthouders helpt (Uit)geven in mijn buurtbij de ontwikkeling van een duurzame economie en moedigt het consumenten aan om steeds te kiezen voor een optie, die gemakkelijk en snel bereikbaar en dus milieuvriendelijker is.

”Met de actie (Uit)geven in mijn buurt willen we de lokale handelaars graag een duwtje in de rug geven, zij zijn namelijk degenen die dankzij hun inzet en het menselijke aspect bijdragen aan de leefbaarheid en dynamiek van een wijk. Door de Voedselbanken te ondersteunen helpen we bovendien diegenen die daar het meest nood aan hebben”, vertelt Jérôme Lemouchoux, CEO van Sodexo Benefits & Rewards Services.

Sodexo hoopt dat gedurende deze twee maanden meer dan 1,5 miljoen transacties zullen plaatsvinden. Dat zou overeenkomen met een directe steun van € 30.000, een bedrag dat het Stop Hunger Fonds van Sodexo aan de Voedselbanken zal doneren. Begin augustus verzamelde Sodexo met deze actie al zo’n € 17.000.

Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, vertelt: “We merkten dit jaar spijtig genoeg een sterke stijging in het aantal hulpaanvragen van behoeftige mensen. In juni 2019 deden 169.000 mensen beroep op de hulp van de Voedselbanken. Dat was een verhoging van 10.000 (6,3%) in vergelijking met december 2018. Het programma van Sodexo zal ons helpen deze sterke stijging te beantwoorden en aan de logistieke behoeften van onze lokale vestigingen te voldoen. Daarom hopen we dat veel Belgen deze actie in de komende weken nog zullen steunen.”

Hoe deelnemen aan deze actie?

Sodexo moedigt consumenten aan hun buurtwinkels en horeca te bezoeken en te betalen met Sodexo-maaltijdcheques. In ruil verbindt Sodexo er zich toe voor elke transactie in zo’n buurthandel 2 cent over te maken aan de regionale Voedselbanken. Alle deelnemende winkels en restaurants zijn gemakkelijk terug te vinden op de site lokaaluitgeven.be. Ze zijn ook herkenbaar aan de sticker van “(Uit)geven in mijn buurt” op hun vitrine.

“(Uit)geven in mijn buurt” kadert in de ambitie van Sodexo en haar programma Stop Hunger om honger in de wereld te bestrijden. Dit begint door in te zetten op lokale economische ontwikkeling.

Lokale ondernemers wijzen de weg

Sabine Bogaerts (47) vertelt over haar ervaring als uitbaatster van buurtwinkel en tearoom “Gou?t d’Or” in Eeklo. “Er komen hier veel oudere mensen. Voor die mensen is een babbel heel belangrijk. Ze komen voor de koffie, maar ook om te kunnen praten. Daar neem ik, met heel veel plezier, alle tijd voor. Ik ben er me bewust van dat ik in mijn zaak heel wat meer uren klop dan in mijn vorige job. Maar deze zaak geeft me zoveel voldoening. Ik sta elke dag met een heel blij gevoel op om te beginnen werken.”

“Ik heb me deze overstap nog geen moment beklaagd”

Johan Moreels, uitbater van de buurtwinkel en bio-ecozaak “Zonder Meer” in Kortrijk heeft de stap twee jaar geleden gezet. “Ik was 47 jaar, had 25 jaar lang gewerkt in de bijzondere jeugdzorg, het was tijd voor iets anders. Eigenlijk was de stap naar deze zaak gewoon logisch. We hebben als gezin duurzaamheid altijd hoog in ons vaandel gedragen. Sinds 10 jaar zijn we volledig overgeschakeld op biologische en vegetarische voeding.”

Kortrijk vond Johan een geschikte locatie om een bio-buurtwinkel op te starten. “Eerst en vooral ben ik een geboren en getogen Kortrijkzaan”, zegt hij. “Bovendien is het een voldoende grote stad, waar ook de behoefte aan een dergelijke zaak bestond.”

Klanten weten hen te vinden

“Ik ben een trouwe klant van buurtwinkels”, verklaart klant Willy over biowinkel Zonder Meer. “Hier kun je rustig boodschappen doen.” Klant Marleen beaamt: “Ik kom hier dikwijls. Ik ben wel geen vegetarie?r, maar ik zoek toch altijd naar ecologische producten. Voor iemand als ik, die niet graag boodschappen doet, is zo’n lokale winkel ideaal. Ik vind er zowat alles wat ik nodig heb. En de uitbater is sympathiek.”

Voor klanten Mia en Hubert is de tearoom “Gou?t d’Or een vaste halte geworden op weg naar hun werk. “Elke ochtend spreken wij hier af. Het is hier gezellig, het interieur is magnifiek en nergens vind je betere koffie. Je wordt hier ook altijd goed bediend door sympathieke mensen. Alleen maar blije gezichten hier!”

 

Over Stop Hunger

Stop Hunger is een wereldwijd Sodexo-programma dat strijdt tegen de honger in de wereld. Stop Hunger werkt naar goede gewoonte samen met lokale organisaties.

Over Sodexo Benefits & Rewards

Sodexo Benefits & Rewards is een filiaal van Sodexo dat middels oplossingen op maat bedrijven helpt om hun personeel extra te motiveren en zo hun prestaties te optimaliseren. Sodexo’s missie draait rond Quality of Life. Zo zijn Sodexo’s initiatieven niet alleen gebaseerd op het ondersteunen van lokale bedrijven en de Belgische economie, maar ook op het bevorderen van duurzame en gezonde consumptie.

Over de Belgische Federatie van Voedselbanken

 Visie: Strijd tegen honger en voedselverspilling in België

 • Missie: Verstrekken van kosteloos voedsel aan behoeftigen, via lokale aangesloten  verenigingen, met maximale recuperatie van voedseloverschotten

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek. 

In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 623 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.

Meer informatie over de werking ophttp://www.foodbanks.be

www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

 

Perscontacten

Cathy Schoels – 0477/680 280

Jozef Mottar – Belgische Federatie van Voedselbanken – 0475/511 398 

 

 

 

 

Steun de lokale handel met de actie “(Uit)geven in mijn buurt”…

10-07-2019

Steun de lokale handel met de actie “(Uit)geven in mijn buurt”…

 

Deze zomer start Sodexo met een initiatief om de lokale handel te ondersteunen. “(Uit)geven in mijn buurt” moedigt Sodexo-klanten aan hun maaltijdcheques te besteden in buurtwinkels en -restaurants. Voor elke verrichting via maaltijdcheques bij een deelnemende handelszaak zal Sodexo 2 cent overmaken aan een lokale Voedselbank.

Het is een trend: we herontdekken onze wijk, waar steeds meer winkels en restaurants opengaan. Een bakker, slager, restaurant of cafeetje vinden naast de deur, is gewoon fijn. En er ontstaat een vertrouwensrelatie tussen de klant en de lokale vakman of -vrouw.

Sodexo wil de stijgende populariteit van de lokale handel ondersteunen. Daarom nodigen wij onze klanten uit om hun maaltijdcheques in hun eigen buurt uit te geven. Dat past naadloos in de waarden die onze groep al jaren hoog in het vaandel draagt: het versterken van een duurzame economie en het promoten van milieuvriendelijker gedrag”, vertelt Jero?me Lemouchoux, CEO van Sodexo Benefits & Rewards Services.

2 cent voor de lokale Voedselbanken

Voor “(Uit)geven in mijn buurt”, het ondersteuningsprogramma voor de lokale handel dat Sodexo lanceert, wordt de medewerking van de consumenten gevraagd. Sodexo moedigt hen aan de buurtwinkels en horeca te bezoeken en te betalen met Sodexo-maaltijdcheques. In ruil verbindt Sodexo er zich toe voor elke transactie in zo’n buurthandel 2 cent over te maken aan lokale Voedselbanken.

De deelnemende buurtwinkels en restaurants zullen vanaf maandag 8 juli een sticker op hun deur of raam plakken. Alle details zijn te vinden op de site www.lokaaluitgeven.be
De actie loopt in juli en augustus in het kader van het Sodexo-programma Stop Hunger, dat strijdt tegen de honger in de wereld door in te zetten op lokale economische ontwikkeling.

Lokale ondernemers wijzen de weg

Sabine Bogaerts (47) vertelt over haar ervaring als uitbaatster van buurtwinkel en tearoom “Gou?t d’Or” in Eeklo. “Er komen hier veel oudere mensen. Voor die mensen is een babbel heel belangrijk. Ze komen voor de koffie, maar ook om te kunnen praten. Daar neem ik, met heel veel plezier, alle tijd voor. Ik ben er me bewust van dat ik in mijn zaak heel wat meer uren klop dan in mijn vorige job. Maar deze zaak geeft me zoveel voldoening. Ik sta elke dag met een heel blij gevoel op om te beginnen werken.”

Johan Moreels, uitbater van de buurtwinkel en bio-ecozaak “Zonder Meer” in Kortrijk heeft de stap twee jaar geleden gezet. “Ik was 47 jaar, had 25 jaar lang gewerkt in de bijzondere jeugdzorg, het was tijd voor iets anders. Eigenlijk was de stap naar deze zaak gewoon logisch. We hebben als gezin duurzaamheid altijd hoog in ons vaandel gedragen. Sinds 10 jaar zijn we volledig overgeschakeld op biologische en vegetarische voeding.”

“Ik heb me deze overstap nog geen moment beklaagd”.

Kortrijk vond Johan een geschikte locatie om een bio-buurtwinkel op te starten. “Eerst en vooral ben ik een geboren en getogen Kortrijkzaan”, zegt hij. “Bovendien is het een voldoende grote stad, waar ook de behoefte aan een dergelijke zaak bestond.”

Klanten weten hen te vinden.

“Ik ben een trouwe klant van buurtwinkels”, verklaart klant Willy over biowinkel Zonder Meer. “Hier kun je rustig boodschappen doen.” Klant Marleen beaamt: “Ik kom hier dikwijls. Ik ben wel geen vegetarie?r, maar ik zoek toch altijd naar ecologische producten. Voor iemand als ik, die niet graag boodschappen doet, is zo’n lokale winkel ideaal. Ik vind er zowat alles wat ik nodig heb. En de uitbater is sympathiek.”

Voor klanten Mia en Hubert is de tearoom “Gou?t d’Or een vaste halte geworden op weg naar hun werk. “Elke ochtend spreken wij hier af. Het is hier gezellig, het interieur is magnifiek en nergens vind je betere koffie. Je wordt hier ook altijd goed bediend door sympathieke mensen. Alleen maar blije gezichten hier!”

Over Stop Hunger

Stop Hunger is een wereldwijd Sodexo-programma dat strijdt tegen de honger in de wereld. Stop Hunger werkt naar goede gewoonte samen met lokale organisaties.

Over Sodexo Benefits & Rewards

Sodexo Benefits & Rewards is een filiaal van Sodexo dat middels oplossingen op maat bedrijven helpt om hun personeel extra te motiveren en zo hun prestaties te optimaliseren. Sodexo’s missie draait rond Quality of Life. Zo zijn Sodexo’s initiatieven niet alleen gebaseerd op het ondersteunen van lokale bedrijven en de Belgische economie, maar ook op het bevorderen van duurzame en gezonde consumptie.

 Perscontact

Cathy Schoels – 0477/680 280

 

 

 

 

 

H.K.H. Prinses Astrid steunt de strijd tegen armoede en voedselverspilling met uitgebreid werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 13

04-04-2019

H.K.H. Prinses Astrid steunt de strijd tegen armoede en voedselverspilling met uitgebreid werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 13

H.K.H. Prinses Astrid steunt de strijd tegen armoede en voedselverspilling met uitgebreid werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 13

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Voedselbanken, die 9 regionale Voedselbanken groepeert, en de oprichting van het regionale logistieke platform Food Act 13 kwam Haar Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid langs bij beide organisaties in Kortrijk.

Hoog bezoek in Kuurne

Het werkbezoek startte met een rondleiding in de magazijnen en koelcellen van de Voedselbank West-Vlaanderen, die reeds 30 jaar voedselhulp verleent aan mensen in nood uit de provincie West-Vlaanderen. In 2018 werd een recordtotaal van 1.729 ton voedselhulp verdeeld onder 14.136 hulpbehoevenden via een netwerk van 88 West-Vlaamse aangesloten liefdadigheidsverenigingen en 30 OCMW’s.

Vervolgens ging Prinses Astrid langs bij de buren van Food Act 13 om hun nieuwe werking beter te leren kennen. Het logistieke platform bestaat nog maar slechts enkele maanden, maar kan reeds mooie resultaten voorleggen. Zo haalt Food Act 13 dagelijks ongeveer 1100 à 1200 kg aan voedseloverschotten op, die iedere week aan een 45-tal, bij de Voedselbank West-Vlaanderen aangesloten liefdadigheidsverenigingen, worden verdeeld. Prinses Astrid ging tijdens de bezoeken ook het gesprek aan met meerdere vrijwilligers en medewerkers van beide organisaties om de uitdagingen en verwezenlijkingen op het terrein beter te begrijpen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een panelgesprek over armoedebestrijding en voedselverspilling. Samen met vertegenwoordigers uit de distributiesector, de voedingsindustrie en de lokale overheden, ging men dieper in op de rol die organisaties zoals de Voedselbanken en Food Act 13 hierin vervullen.

Een nieuwe vorm van intense samenwerking

Als logistieke draaischijf willen De Voedselbanken meer samenwerken met andere organisaties die zich inspannen om voedsel ter beschikking te stellen van zij die het nodig hebben of die hulpbehoevenden op een andere manier ondersteunen. Aldus engageren de Belgische Voedselbanken zich bijvoorbeeld tot de oprichting van nieuwe logistieke platformen in samenwerking met lokale OCMW’s waarbij men streeft naar een maximale recuperatie van onverkochte goederen bij lokale warenhuizen en landbouwers. Het logistieke platform Food Act 13 is ontstaan binnen de schoot van de welzijnsorganisatie W13 in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Piet Vanthemsche, Voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, is enthousiast: “De Voedselbank van West-Vlaanderen werkt al jarenlang succesvol samen met een uitgebreid netwerk aan voedingsbedrijven, retailers en verenigingen. De bijzondere samenwerking met Food Act 13 is de eerste van haar soort in Vlaanderen, maar we hebben er goede ervaringen mee in Wallonië. Dankzij regionale logistieke platformen zoals Food Act 13 kan de strijd tegen voedselverspilling voortaan ook op lokaal microniveau worden doorgetrokken. Het is een extra bron aan voedseloverschotten van landbouwers en supermarkten uit de regio voor mensen in nood. Een initatief dat wij alleen maar kunnen toejuichen.”

Logistieke platformen - Hoe werkt het in de praktijk?

Het logistieke platform Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om deze te herverdelen aan mensen in armoede via sociale organisaties uit de regio. Food Act 13 legt de nadruk op verse producten zoals overschotten van  warenhuizen en landbouwers, die zeer snel moeten worden herverdeeld. Op die manier ontstaat er een mooie aanvulling op de voedselhulp vanwege de Voedselbanken, waar nauw mee wordt samengewerkt. De gezamenlijke inspanningen resulteren in een meer gevarieerde en evenwichtige voeding voor de mensen in nood. Food Act 13 is bovendien een activeringsproject waarbij 8 medewerkers TWE worden ingezet om hen na een opleidings- en tewerkstellingstijd te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Leuk weetje, Food Act 13 is genomineerd in de categorie ‘Lokale Besturen’ voor de Food Waste Awards 2019, een wedstrijd voor initiatiefnemers die op de meest creatieve, inventieve en efficiënte manier voedselverlies reduceren.

Bram Deloof, ondervoorzitter W13 en schepen sociale zaken OCMW Kuurne, is erg opgetogen: “We zijn nog maar enkele maanden actief, dus in het begin was het soms een beetje zoeken, maar vandaag hebben we onze draai gevonden, waarbij we reeds acht mensen via een sociaal contract tewerkstellen. Op logistiek en structureel vlak werken we nauw samen met de Voedselbank West-Vlaanderen – onze ligging op het terrein naast de Voedselbank te Kuurne is dan ook bijzonder handig.”

Philippe De Coene, voorzitter W13 en schepen van armoedebestrijding in Kortrijk, treedt hem bij: “Een logistiek platform op dergelijke schaal is uniek in Vlaanderen en is noodzakelijk om verse voeding bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. Overschotten zijn er genoeg. Echter, om die voedseloverschotten vers, snel en in kleine hoeveelheden op het bord te krijgen van die mensen die het nodig hebben, heb je een efficiënt logistiek model nodig. Bij Food Act 13 werken alle partners in de voedselverdeelketting nauw samen, wat het succes van de formule verklaart”.

 

Over Food Act 13

Bij het voedseldistributieplatform Food Act 13 komen armoede, voedseloverschotten en activering samen: De naam Food Act 13 verwijst naar het kruispunt van armoede, voedseloverschotten en activering, waarop de organisatie focust. ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking tussen de verschillende gemeentes die dit project naar een hoger niveau tilt. Food Act 13 is gelegen in Kuurne, naast de Voedselbank West-Vlaanderen.

Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om deze te herverdelen aan mensen in armoede via een 45-tal voedselverdeel- en sociale organisaties uit de regio. Food Act 13 gaat specifiek op zoek naar verse producten zoals overschotten van  warenhuizen en landbouwers, die zeer snel moeten worden herverdeeld. Food Act 13 is een activeringsproject waarbij 8 medewerkers TWE worden ingezet om hen na een opleidings- en tewerkstellingstijd te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Het regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten Food Act 13 werd in het najaar 2018 opgericht door  W13 in samenwerking met tal van partners zoals de Voedselbank West-Vlaanderen, de voedselverdeelorganisaties, VIVES, Imog, Colruyt en Aldi. W13 is de samenwerking van de 14 OCMW’s ( Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – Lendelede - Menen – Spiere-Helkijn – Waregem – Wevelgem – Wervik – Wielsbeke – Zwevegem)  en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen (onder voorbehoud van vastlegging van de Vlaamse middelen door de minister van Platteland), de provincie West-Vlaanderen, de Voedselbank en eigen middelen.

Meer informatie over de werking op https://www.welzijn13.be/content/food-act-13.

 

 
Over Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan hulpbehoevenden. Hiervoor ontvangen ze, gratis, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met 623 aangesloten caritatieve verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.

 

 

 

 

Doe mee aan de volgende voedselinzameling bij COLRUYT en geef ons 2 uren van uw tijd ! - 10/23 april 2019

18-02-2019

Doe mee aan de volgende voedselinzameling bij COLRUYT en geef ons 2 uren van uw tijd ! - 10/23 april 2019

De strijd tegen honger is de zaak van iedereen!

  

De volgende nationale voedselinzameling ten voordele van de minderbedeelden van ons land zal plaats vinden in alle winkels van de Groep Colruyt van woensdag 10 april tot dinsdag 23 april 2019.

 

Voedselhulp betreft 1 belg op 7. Bijna 15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens in België en wij willen samen met onze vrijwilligers daar iets aan doen.

 

Om ons doel te bereiken zijn wij nu op zoek naar vrijwilligers die gedurende de actieweek waardebonnen kunnen uitdelen aan de binnenkomende klanten van de supermarkten Colruyt. Wij vragen u slechts 2 uren van uw tijd. Vraag ook aan familie en vrienden om samen met u deel te nemen aan deze mooie sociale actie.

 

We hebben uw hulp nodig !

Hoe deelnemen ?

Schrijf u in op onze website « http://www.foodbanks.be/nl/vrijwilligers-voedselinzamelingen ».

Wij zullen niet nalaten contact met u op te nemen.Hartelijk dank voor uw hulp.

 

 

 

DELHAIZE en hun klanten dragen al 28 jaar het hart op de juiste plaats

18-02-2019

DELHAIZE en hun klanten dragen al 28 jaar het hart op de juiste plaats

Bijna 500.000 mensen in België kunnen zich geen geschikte en voedzame maaltijd veroorloven. De Voedselbanken strijden al meer dan 30 jaar tegen honger door ieder jaar tonnen voedsel te schenken aan minderbedeelden die door de caritatieve verenigingen geholpen worden (in 2018: 15.351 ton).

Al 28 jaar lang organiseert Delhaize jaarlijks een grote voedselinzameling in alle winkels van het land om de Voedselbanken te helpen een voldoende voedselvoorraad op te bouwen.

In 2018 werd de jaarlijksevoedselinzameling van 18 tot 24 oktober 2018 georganiseerd ten voordele van de minderbedeelden die door de Voedselbanken worden geholpen.

Deze actie heeft een bedrag van 580.258 € kunnen inzamelen, om aan de Voedselbanken de gelegenheid te geven eetwaren te verdelen aan de minderbedeelden (melk, soepen, visconserven, vlees en groenten, enz...), goed voor meer dan 200.000 maaltijden.

 

In naam van de minderbedeelden die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van harte:

-De directie en het personeel van Delhaize, de organisatoren van de voedselinzameling.

-De duizenden vrijwillige inzamelaars alsook de service clubs en bedrijven die de klanten van Delhaize hebben gesensibiliseerd om aan de actie deel te nemen.

-De tienduizenden schenkers voor hun vrijgevigheid en hun solidariteit met de minderbedeelden.

 

 

 

We zijn heel erg blij te kunnen aankondigen dat Sandra Bekkari heeft besloten om ook in 2019 ambassadrice te zijn voor de Belgische Federatie van Voedselbanken!

02-02-2019

We zijn heel erg blij te kunnen aankondigen dat Sandra Bekkari heeft besloten om ook in 2019 ambassadrice te zijn voor de Belgische Federatie van Voedselbanken!

Dankzij haar deelname aan verschillende acties vorig jaar hebben de Voedselbanken ongetwijfeld geprofiteerd van een verhoogde zichtbaarheid bij het grote publiek.


We willen haar van harte bedanken voor haar enthousiasme en drive - We kijken ernaar uit om ook dit jaar weer samen te werken ten einde de hulpbehoevenden in België te steunen! #socialbank

 

 

 

Bijna 160.000 mensen in nood konden in 2018 rekenen op steun van de Voedselbanken

28-01-2019

Bijna 160.000 mensen in nood konden in 2018 rekenen op steun van de Voedselbanken

De Voedselbanken zetten in op meer samenwerking in gefragmenteerd landschap van armoedebestrijding

Piet Vanthemsche, ex-topman van de Boerenbond en het voedselagentschap FAVV, is sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Daarmee wordt hij één van de vele vrijwilligers die zich inzetten in de strijd tegen armoede en voedselverspilling. Samen hebben ze in 2018 maar liefst 15.351 ton verzameld, gestockeerd en verdeeld via een uitgebreid netwerk van 623 aangesloten caritatieve verenigingen aan 159.081 mensen in nood.

De cijfers tonen aan dat ook in 2018 de (soms onzichtbare) armoede bleef toenemen in België. Om de huidige situatie zo efficiënt mogelijk aan te pakken, moeten de verschillende actoren in de armoedebestrijding nauwer samenwerken en de Voedselbanken willen hier graag een voorbeeldrol in opnemen.In 2019 zullen de Voedselbanken een nieuw strategisch actieplan opstellen, waarbij onder andere de missie en visie, samenwerkingsmodellen met partners en de logistieke processen onder de loep worden genomen.

De onzekerheid over de toekomst van het Europees Fonds voor Voedselhulp (FEAD) en de noodzakelijke belangrijke investeringen in opslagcapaciteit, diepvriezers en rollend materieel, zullen bijkomende middelen vragen. Ze tonen aan dat de steun van partners en het grote publiek aan de Voedselbanken broodnodig blijft.

Kerncijfers:

-      In 2018 werd via de aangesloten liefdadigheidsorganisaties 15.351 ton aan voedsel verdeeld onder 159.081 hulpbehoevenden.

-      Daarnaast stonden de Voedselbanken voor de allereerste keer ook in voor de volledige logistieke organisatie van de verdeling van FEAD-goederen aan OCMW’s, die deze producten onder nog eens 146.848 personen in nood hebben verdeeld. (De FEAD-producten werden voordien rechtstreeks bij de OCMW’s geleverd door de producenten.)

-      De Voedselbanken verzorgden in 2018 dus de coördinatie van voedselhulp aan in totaal 306.000 mensen.

-      De Voedselbanken werkten in 2018 samen met 623 caritatieve verenigingen.

-      Elke gift van €1 resulteert in ongeveer 6 kilo voedsel – dat maakt een fiscaal aftrekbare gift van €40 rechtstreeks gelijk aan 240 kilo voedsel. De Voedselbanken werken met een minieme werkingskost van 17 eurocent per verdeelde kilo voedsel. Deze lage werkingskost berust grotendeels op de onmisbare inzet van de vele vrijwilligers.

-      1 Belg op 7 (15,9%) loopt risico op armoede op basis van het inkomen[1].

 “Samen solidariteit voeden” in de praktijk

Sinds vorig jaar hanteert de Belgische Federatie van Voedselbanken een nieuwe slogan: “Samen solidariteit voeden”. Het is een uitgestoken hand naar alle betrokken partijen om de krachten te bundelen en die zal concreet vorm krijgen in 2019. De Voedselbanken willen meer samenwerken met andere organisaties die zich inspannen om voedsel ter beschikking te stellen van zij die het nodig hebben of die hulpbehoevenden op een andere manier ondersteunen.

Piet Vanthemsche, de nieuwe Voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken, legt uit: “De Voedselbanken staan in voor 80 tot 85% van de totale voedselbedeling in België, maar dat betekent niet dat we alles op ons kunnen of willen nemen, integendeel. Wij zien onszelf als een logistieke draaischijf, die een uitgebreid netwerk van aangesloten verenigingen belevert, die instaan voor de verdeling aan de begunstigden. Onze eerste partners zijn de meer dan 600 lokale caritatieve verenigingen die het voedsel rechtstreeks tot bij de mensen brengen. Maar wij willen ook nauwer samenwerken met partnerorganisaties die andere elementen van hulpverlening op zich nemen zoals psychologische ondersteuning, budgetbeheer, sociale vaardigheden, culturele activiteiten enzovoort Denken we maar aan OCMW’s, Komosie, Sociale Kruideniers, Rode Kruis of Caritas.”

In 2018 konden 159.081 mensen in nood rekenen op de steun van de Voedselbanken. Daarnaast coördineerden de Voedselbanken in 2018 voor het eerst ook de logistieke organisatie van leveringen van FEAD-goederen aan OCMW’s, bestemd voor nog eens 146.848 personen. Dankzij deze gecentraliseerde leveringen konden de transportkosten aanzienlijk worden gereduceerd. Dit nieuwe takenpakket brengt enerzijds iets hogere werkingskosten mee voor de Voedselbanken (een stijging van 15 naar 17 eurocent per kilo), maar het totaalplaatje levert een enorme besparing op en bovendien is de nieuwe manier van werken ook beter voor het milieu.

Een nijpend tekort vandaag en morgen?

Sinds een paar maanden kampen de Voedselbanken met een vertraging bij de levering van bepaalde basisproducten. Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder, licht de situatie toe: “Het huidig tekort aan levensmiddelen waar Voedselbanken en verenigingen mee geconfronteerd worden, is te wijten aan administratieve problemen bij het afsluiten van de contracten tussen producenten en de overheid voor de levering van levensmiddelen met Europese subsidies via het Fonds voor Europese Voedselhulp aan de meest hulpbehoevenden (FEAD). Hierdoor is een belangrijk deel van de voedselbevoorrading weggevallen sinds de maand oktober 2018.”

Hij vervolgt: “In tussentijd werden bijsturende maatregelen genomen door de overheidsdienst voor maatschappelijke Integratie (de POD MI) in samenspraak met de Voedselbanken, maar de situatie blijft uiterst precair. Alles wordt in het werk gesteld om deze tekorten zo snel mogelijk weg te werken, maar de situatie zal naar verwachting pas min of meer genormaliseerd zijn vanaf februari-maart 2019. Extra giften zijn momenteel dan ook meer dan welkom.”

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest hulpbehoevenden (FEAD) zorgt momenteel voor bijna de helft van de bevoorrading van de Voedselbanken, maar het huidige Europees voedselhulpsysteem wordt vanaf 2021 hervormd. De uitkomst van deze hervorming is momenteel nog zeer onduidelijk, maar de Voedselbanken moeten zich voorbereiden op een verlaging van het FEAD-budget, zodat de nodige instroom aan levensmiddelen gegarandeerd blijft. Ook dat is een van de redenen waarom de Belgische Federatie van Voedselbanken het komende jaar verschillende samenwerkingspistes zal onderzoeken.

Een nieuwe vrijwilliger als voorzitter

De nieuwe voorzitter Piet Vanthemsche toont zich gemotiveerd in de actie tegen zowel de armoede als de voedselverspilling in België: De dubbele strijd die de Voedselbanken aangaan, is maatschappelijk erg waardevol, want ze leveren een belangrijke bijdrage zowel in de armoedebestrijding als aan de duurzaamheid van de Voedselketen. Met mijn engagement wil ik de expertise die ik in het verleden heb opgedaan, nu inzetten ter versterking van de Belgische Federatie van Voedselbanken.”

Hij voegt eraan toe: “De impact van de Voedselbanken op het terrein is enorm, het is enkel dankzij de nauwgezette logistieke activiteiten van de negen regionale Voedselbanken dat de voedselbedeling bij vele honderden lokale hulpverenigingen überhaupt mogelijk is. Het feit dat onze organisatie onafhankelijk is, nagenoeg zonder overheidssubsidies, en puur op vrijwilligers draait, maakt het nog dat tikkeltje specialer. Het zijn zij die elke dag in de schaduw werken en het logistiek apparaat draaiende houden.”

Solidariteit = sociale (her)integratie

In het kader van de versterkte samenwerkingen, willen de Voedselbanken in 2019 ook bijdragen aan sociale integratie en tewerkstelling. Als erkende opleidingscentra dragen zij hun steentje bij tot de sociale (her)integratie van mensen die leven onder de armoedegrens. Via sociale contracten, gefinancierd door de overheid, zijn momenteel 24 mensen aan de slag bij de Voedselbanken om vaardigheden (bijv. als magazijnier of heftruckchauffeur) onder de knie te krijgen. Dankzij deze ervaring kunnen zij nadien hun kans wagen op de reguliere arbeidsmarkt en zo opklimmen uit de armoede. De Belgische Federatie van Voedselbanken zal in haar strategische oefening bekijken hoe deze maatschappelijke functie verder uitgediept kan worden.

 

Over de Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan minderbedeelden. Hiervoor ontvangen ze, gratis, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest hulpbehoevenden (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

 In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met 623 aangesloten caritatieve verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.

 Meer informatie over de werking op http://www.foodbanks.be / www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

Perscontact:

Wim Lefebure

Whyte Corporate Affairs

wl@whyte.be – 02 738 06 37

 

[1]Europese armoede-indicator: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

 

 

 

100.000 euro voor de Voedselbanken

02-01-2019

100.000 euro voor de Voedselbanken

Honderdduizend maal dank aan de klanten van BNP Paribas Fortis! In het kader van De Warmste Week had de bank zich geëngageerd om de Voedselbanken te steunen tot een bedrag van 100.000 euro, afhankelijk van wat haar klanten tussen 1 en 21 december zouden sparen via Easy Save. De doelstelling werd bereikt en een cheque van 100.000 euro kon worden overhandigd aan Josef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Easy Save is het bijzonder handige digitale spaarvarken van Easy Banking Web. Bij elke elektronische betaling rondt de app het bedrag naar boven toe af, het verschil gaat automatisch naar je spaarrekening. Leuke manier om snel een mooie som bij elkaar te sparen zonder dat je er ook maar aan denkt. En voor elke vijf euro die klanten tussen 1 en 21 december op die manier spaarden, engageerde BNP Paribas Fortis zich tot een gift van een euro aan de Voedselbanken. 

Maximaal bedrag behaald

“We willen onze klanten van harte bedanken voor hun enthousiaste deelname aan de actie”, vertelt marketingdirecteur Leen Teunen. “Doordat zij zo veel verrichtingen hebben uitgevoerd, hebben we onze doelstelling ruimschoots behaald.  Met veel plezier schenk ik namens de bank deze cheque ter waarde van 100.000 euro aan de Voedselbanken, een vereniging die al vele jaren fantastisch werk levert.”  

“Het is voor de Voedselbanken een steun zonder weerga om - eens te meer - zo te kunnen rekenen op een partner als BNP Paribas Fortis en haar  trouwe klanten. In naam van alle hulpbehoevenden in dit land willen we hen van harte danken. Dank ook aan de duizenden vrijwilligers van de erkende liefdadigheidsinstellingen die de Voedselbanken steunen”, aldus Jacqueline Vanhussel van de Voedselbanken.
 
Met dat geld  gaat de organisatie warme maaltijden uitdelen aan minderbedeelden. Ze doet dat via een breed netwerk van 640 erkende liefdadigheidsinstellingen in België. Zo’n maaltijd kost de Voedselbanken ongeveer drie euro.

Een lange geschiedenis

BNP Paribas Fortis is niet aan zijn proefstuk toe met de Voedselbanken. De bank steunt de organisatie al vele jaren. Van 2011 tot 2017 zamelde ze via de Rode centjes-actie 642.195 euro in, goed voor 214.065 warme maaltijden voor minderbedeelden. In oktober 2018 nodigde ze ook haar medewerkers uit om als vrijwilliger de Voedselbanken te ondersteunen.

Meer info

Meer info over deze actie en over Easy Save.
Meer info over de Voedselbanken.

 

 

 

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische Federatie van de Voedselbanken wensen aan iedereen, maar ook echt aan iedereen, warme en zoete eindejaarsfeesten. Jij ook?

18-12-2018

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische Federatie van de Voedselbanken wensen aan iedereen, maar ook echt aan iedereen, warme en zoete eindejaarsfeesten. Jij ook?

Samenwerken voor solidariteit

Duurzaam suiker produceren uit de suikerbiet met respect voor mens en milieu, dat is een doel dat de Tiense Suikerraffinaderij al meer dan 180 jaar nastreeft. Ook mooie samenwerkingen uit de grond stampen die echt waardevol kunnen zijn voor de maatschappij, hoort bij haar MVO-beleid dat voor haar 600 werknemers alles behalve een hol begrip is.

Daarnaast vormt de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) eveneens voor velen een mooie en vaste waarde in het Belgische landschap. Reeds 30 jaar handelen 9 regionale deelwerkingen niet alleen tegen honger en voedselverspilling, maar bevorderen ze ook de sociale re-integratie van minderbedeelden. Kortom: solidariteit, écht voor iedereen, in een brede waaier van waarden waar de Tiense Suikerraffinaderij zich met vol enthousiasme achter schaart.

Het resultaat hiervan is een afspraak waarbij de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks 50 ton suiker schenkt aan de Belgische Voedselbanken. In december, om de mensen meer warm te maken voor zoete eindejaarsfeesten voor werkelijk iedereen, breidt het bedrijf een sociale campagne aan dit initiatief, i.s.m. de BFVB.

Sweet Christmas for all

Zo neemt #SweetChristmas4All een duik in de wereld van de bij de Voedselbanken aangesloten liefdadigheidsvereniging Tabita te Brussel op een gewone winterse donderdagnamiddag. 6 video’s laten het verhaal achter 6 gezichten zien die er wekelijks langskomen voor hun voedselpakket of er een handje toesteken om van Tabita een solidaire en warme plek te maken.

“Mooie boodschappen hoor je erin, maar je ziet er ook een plek waar een grote en diverse familie samenkomt, waar er wordt gelachen, samen gegeten en met liefde naar elkaar geluisterd. Zoveel warmte laat niemand koud,” zegt Isabelle Roelandts, woordvoerster van de Tiense Suikerraffinaderij.

“Het mooie initiatief van de Tiense Suikerraffinaderij geeft blijk van een daadwerkelijk sociaal engagement binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het is ook een erkenning van de vele vrijwilligers van de Voedselbanken en de aangesloten caritatieve verenigingen voor hun engagement en inzet,” aldus aldus Jozef Mottar, afgevaardigd bestuurder van de BFVB. “Dankzij deze hartelijke actie voor Voedselbanken en ‘jouw’ steun, schenken wij samen warme kerstfeesten aan de hulpbehoevenden,”  vervolgt hij.

De kern van de campagne is de mogelijkheid die eenieder krijgt om een persoonlijk kerst-e-card via www.sweetschristmas4all.bete sturen naar één of meerdere van die 6 personen die in de filmpjes aan het woord komen. Of indien je het wil, zelfs naar alle mensen achter de vereniging Tabita. De campagne is eveneens heel deelbaar. “We moedigen iedereen aan om de video’s te delen op sociale media en zoveel mogelijk zoete en warme kerstboodschappen te sturen,” klinkt het. Ook voor algemenere informatie omtrent deze campagne kan men op de website terecht.

Over de Tiense Suikerraffinaderij

De Tiense Suikerraffinaderij N.V. is een Belgisch voedingsbedrijf dat sinds 1836 bestaat, en dat sindsdien op voortdurende wijze kwalitatieve producten op basis van suiker op de markt heeft gebracht. De meeste suikers van het bedrijf worden uit lokale suikerbieten gewonnen. Zijn activiteit betrekt bovendien naast 600 werknemers ook partners, planters, consumenten en klanten en wil duurzaam met mens en milieu in de buurt van 8 verschillende vestigingen omgaan. Het moederbedrijf Südzucker is marktleider in de traditionele suikernijverheid.

Persverantwoordelijke: Isabelle Roelandts, Head of Marketing & Communications, 0486/775526 – isabelle.roelandts@raftir.be

 

Over de Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan minderbedeelden. Hiervoor ontvangen ze, gratis, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

De Belgische Federatie van Voedselbanken voert in 2018 reeds dertig jaar een dubbele strijd tegen honger en voor een sociaal en ecologische verantwoorde valorisatie van de voedseloverschotten. In 2017 werd 16.488 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 303 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met 641 caritatieve verenigingen, verdeeld aan 157.151 begunstigden. Meer informatie op http://www.foodbanks.be/ en www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE/

Persverantwoordelijke: Jozef Mottar, afgevaardigd bestuurder: 0475/511398 – jozef.mottar@foodbanks.be

 

 

 

Steun de Warmste Week met Easy Save

13-12-2018

Steun de Warmste Week met Easy Save

Steun De Warmste Week met Easy Save

In een wereld in verandering, spaart u rosse centjes digitaal. Voor uzelf én voor het goede doel. Want voor elke cent* die u tussen 1 en 21 december spaart met Easy Save, doen wij een schenking aan de Voedselbanken. Het uiteindelijke bedrag wordt op zondag 23 december 2018 bekendgemaakt op Studio Brussel tijdens De Warmste Week van Music For Life.

https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/gebruik-easy-save-van-bnp-paribas-fortis-en-steun-zo-de-voedselbanken

 

 

 

 

De Solidaire Keuken: vrijwilligers en het Carrefour-personeel koken 4 dagen lang met verschillende persoonlijkheden ten behoeve van mensen in nood

11-12-2018

De Solidaire Keuken: vrijwilligers en het Carrefour-personeel koken 4 dagen lang met verschillende persoonlijkheden ten behoeve van mensen in nood

 •         De Solidaire Keuken: 2.000 maaltijden op 4 dagen verdeeld door de Voedselbanken
 •         Pop-upkeuken in Brussel (Centraal Station) en Mechelen (Veemarkt)
 •         Bovenop de meer dan 3.000.000 maaltijden die Carrefour jaarlijks schenkt
 •         Persuitnodiging: op vrijdag 21 december vanaf 10u30 in Mechelen

Evere 18 december - Carrefour lanceert De Solidaire Keuken in samenwerking met de Voedselbanken en zet zich op 21 en 22 december in om iedereen te geven waar hij recht op heeft: het beste!

Carrefour ondersteunt elke dag de strijd tegen uitsluiting en armoede, door onverkochte voedingswaren ter beschikking te stellen. Door ook concrete projecten rond voedselhulp te steunen, maakt Carrefour het voor de Voedselbanken bovendien mogelijk nog beter klaar te staan voor die mensen die de hulp het meest nodig hebben. Op die manier schonk Carrefour meer dan 3.000.000 maaltijden aan het goede doel in 2017

Sinds 1985 staan de Voedselbanken in voor het ophalen van onverkochte voedingswaren en de bedeling van voedsel aan de meest behoeftigen. Dat kunnen ze doen dankzij een hele waaier aan solidaire acties. Op die manier zorgen ze dat voedselverspilling wordt voorkomen en spelen ze een cruciale rol in de strijd tegen honger.

Schenk een beetje van je tijd voor zij die het nodig hebben
Met de Solidaire Keuken draagt de winkelketen samen met de vrijwilligers haar steentje bij om iedereen beter te laten eten tijdens de feestperiode. Carrefour besliste De Solidaire Keuken op te richten en zo alles in het werk te stellen om zoveel mogelijk feestmaaltijden te bereiden voor de minderbedeelden. Het doel? 2.000 maaltijden bereid door passanten, klanten, personeel en bekende gezichten en gedoneerd aan de Voedselbanken die het op hun beurt verdelen aan de kansarmen. Want iedereen heeft het recht om beter te eten, zeker tijdens de feestdagen.

Samen voor betere feesten
De pop-upkeuken ‘De Solidaire Keuken’ was aanwezig in Brussel op 14 en 15 december en slaat zijn tenten op in Mechelen op 21 en 22 december op de Veemarkt. Onder de vakkundige begeleiding van een chef-kok kunnen vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om met Carrefour-producten feestelijke maaltijden te bereiden voor mensen in nood.

Sinds 28 november konden vrijwilligers zich inschrijven via de website www.desolidairekeuken.be. Het succes was groot en alle sessies van Brussel waren volzet.

Deze actie wordt ondersteund door Sandra Bekkari, auteur van talrijke kookboeken en o.m. gekend door het VTM-programma Open Keuken. Zij tovert niet alleen in een handomdraai de lekkerste gerechten op tafel, maar is ook ambassadrice van de Voedselbanken.

Persuitnodiging

Kom op vrijdag 21 december vanaf 10u30 De Solidaire Keuken bezoeken. Een praatje met de persoonlijkheden, de vertegenwoordigers van de Voedselbanken en de andere deelnemers is uiteraard mogelijk. Schrijf je hiervoor in bij Baptiste van Outryve op: baptiste_vanoutryve@carrefour.com of 0493 241 884.

__________________________

 Over Carrefour België:

Carrefour bekleedt een unieke positie in België dankzij haar uiteenlopende winkelformats, haar aanbod en de meer dan 10.000 gemotiveerde mannen en vrouwen die klaarstaan om de klant te helpen en hem te bieden wat hij nodig heeft om evenwichtig en aangenaam te leven. De ambitie van Carrefour is de leider te worden op het vlak van de voedseltransitie voor iedereen. Haar programma met concrete acties, Act for Food,  moet iedereen beter te laten eten.

Met 40 Hypermarkten Carrefour, meer dan 440 Carrefour Market supermarkten, ongeveer 300 Carrefour Express buurtwinkels en meer dan 200 afhaalpunten voor Carrefour Drive, is Carrefour België de eerste en enige winkelketen die de klant in elke levens- en consumptiefase begeleidt.

Dankzij de lokale verankering in bijna elke gemeente en een uniek aanbod van meer dan 10.000 lokale en meer dan 4.500 bop producten is Carrefour België de partner van het dagelijkse leven. Daarom doen dagelijks 700.000 klanten en jaarlijks zo’n 80% van de gezinnen in België hun inkopen bij Carrefour.

Carrefour België maakt deel uit van de Carrefour groep, een van de belangrijkste foodretailers ter wereld met meer 380.000 medewerkers. De groep is met meer dan 12.300 winkels aanwezig in meer dan 30 landen en realiseerde in 2017 een omzet van 88,24 miljard euro onder enseigne.


Meer info op
press.carrefour.eu en @carrefour_bnews

Neem voor meer informatie contact op met Carrefour België

Baptiste van Outryve, 0493 241 884

of baptiste_vanoutryve@carrefour.com

 Over de Belgische Federatie van Voedselbanken

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een coördinerend organisme dat een nationaal netwerk

van 9 regionale Voedselbanken vertegenwoordigt. Hun missie ‘De strijd tegen honger en voedselverspilling alsook de reïntegratie van mensen in armoede via sociale tewerkstelling.’

Deze 9 Voedselbanken zijn verantwoordelijk voor de herverdeling van levensmiddelen aan erkende caritatieve verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan de

hulpbehoevenden. Hiervoor ontvangen ze, gratis, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken

door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

In 2017 werd 16.488 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 303 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met 641 erkende caritatieve verenigingen, gratis verdeeld aan 157.151

begunstigden. www.foodbanks.be   www.facebook.com/banquesaliment.voedselbankenBE

 

 

 

25/10/2018 - Milcobel stelt samenwerking voor aan Voedselbanken om melktekort mee te helpen aanvullen

29-10-2018

25/10/2018 - Milcobel stelt samenwerking voor aan Voedselbanken om melktekort mee te helpen aanvullen

 

 

 

24/10/2018 Commissaris Marianne Thyssen neemt deel aan het seminarie over de stand van zaken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen in België

23-10-2018

24/10/2018 Commissaris Marianne Thyssen neemt deel aan het seminarie over de stand van zaken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen in België

Op woensdag 24 oktober zal Marianne Thyssen, Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, een toespraak houden tijdens een conferentie over de uitvoering van het Europees hulpfonds voor de meest behoeftigen (FEAD) in België. Het doel van de conferentie is om de balans op te maken van de uitvoering van het FEAD-programma in België, het werk van vrijwilligers te erkennen en te waarderen en de nieuwe voorstellen voor het Europees budget te schetsen na 2020 om de meest kansarme mensen te helpen. Het evenement wordt georganiseerd door de Belgische federale overheid en vindt plaats in het Pacheco Centrum in Brussel. Ongeveer 250 organisaties van het FEAD netwerk in België zullen deelnemen - de 4 belangrijkste partners zijn de voedselbanken, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW / OCMW), het Rode Kruis en de St. Vincent de Paul organisatie. Al deze organisaties verdelen voedsel en verstrekken begeleidende maatregelen, gefinancierd door dit Europees Fonds voor de meest behoeftigen. Voorafgaand aan de conferentie zei Commissaris Thyssen: "De Belgische partnerorganisaties en hun vrijwilligers hebben het afgelopen jaar meer dan 310.000 mensen geholpen, samen hebben ze bijna 1 miljoen maaltijden en bijna 2 miljoen voedselpakketten verdeeld, wat overeenkomt met 13 duizend ton voedsel. Vrijwilligers belichamen Europese solidariteit. Het toekomstige Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) zal toestaan ​​dat deze essentiële hulp de komende jaren verder gezet kan worden. " Voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld om 101,2 miljard EUR aan lopende EU-begrotingsprijzen toe te wijzen aan het ESF +, inclusief 100 miljard EUR in gedeeld beheer met de lidstaten. Op het niveau van de Europese Unie moet ten minste 4% van de middelen van het ESF + besteed worden aan de meest behoeftigen.

 

 

 

09/10/2018 European Food Banks Federation officially opens his headquarters in Brussels

11-10-2018

09/10/2018 European Food Banks Federation officially opens his headquarters in BrusselsPRESS RELEASE

European Food Banks Federation officially opens
its headquarters in Brussels

FEBA celebrates its Official Opening with the participation of
Commissioner Vytenis Andriukaitis


 

 

Brussels, 10 October 2018 – Established in 1986, today the European Food Banks Federation (FEBA) officially opens its headquarters in Brussels together with its Board of Directors, food bankers from different countries, representatives from European institutions, European stakeholders as well as other NGOs, partners, colleagues and friends.
 
In this exciting and challenging period, among the activities carried out, the dialogue with the European institutions and stakeholders is becoming increasingly important and therefore the European Food Banks Federation is willing to share its experience and play a significant role. This new headquarters should be the place to discuss and define the future of the European Food Banks together with FEBA membership and partners in the heart of Europe.
 
Jacques Vandenschrik, FEBA President comments: “The establishment of the European Food Banks Federation in the capital of Europe is a milestone in the history of our organization. It coincides with the inclusion of professional staff thanks to the support of our members and partners, among which we have the honor to count the European Union. Our scope of activities will enlarge with a view to better support our membership, to contribute to the food and/or material assistance, with particular reference to the ESF+. Every year we increase the recovery of surplus food in order to assist 44,700 charitable organizations that help 8.1 million most deprived people suffering from food insecurity in Europe. The dissemination of the EU Guidelines on food donation is a very important contribution to this purpose. These objectives will help us to address new challenges such as the growing potential for cross border food donations, creating a de facto solidarity among European countries. The need for new technologies to make the activity of our network more efficient is another area of urgent concern. We will increase our contribution to the health of our planet and its disadvantaged people, in line with the targets of the EU and the UN SDGs.”
 
To celebrate this important milestone, the European Food Banks Federation has the honor to count on the participation of Mr Vytenis Andriukaitis, European Commissioner for Health and Food Safety. Commissioner Andriukaitis adds: “The fact that the European Food Banks Federation is opening offices in Brussels is both bad and good news. It is a bad news in the sense that it clearly demonstrates that food waste is still around us and that there are still too many people in need. But it is also a very good news because it shows that fight against food waste is gaining momentum and with the help of all those committed we can put an end to this unacceptable, unethical and immoral practice, improving the life of those in need.  FEBA is a crucial partner in this challenge and having you closer to us and stronger make us more effective in fighting this battle.”
 
About the European Food Banks Federation
The European Food Banks Federation (FEBA) is a European umbrella non-profit organization and works in collaboration with 24 members and 4 project members in European countries. It represents its membership at European and international level, support and strengthen food banks in Europe by providing training, sharing best practices, and developing partnerships.
FEBA brings together 388 food banks and branches which are committed to fight against food waste and to feed the most deprived. Our members provide 756,000 tons of food to 8.1 million most deprived people through 44,700 charitable organizations thanks to the professionalism of 23,500 co-workers (88% volunteers).[1]

 

[1] These figures represent the impact of FEBA network in 2017, including Tafel Deutschland which joined FEBA in March 2018.


 

 

Press contact:

Charlotte Daneau, Communication Manager
c.daneau@eurofoodbank.org 
+32 (0) 2 538 95 20

 

Copyright © 2018 
European Food Banks Federation asbl
Chausée de Louvain 775- B-1140 Brussels -Belgium 
Tel: +32 (0) 253 89 450

Our mailing address and website:
info@eurofoodbank.org / www.eurofoodbank.org

BCE: 0691.585.155 - IBAN: BE13 3631 7219 4339

You can update your preferences or unsubscribe from this list

 

 

 

De Belgische Patathon, 2,4 ton aardappelen ingezameld voor de Voedselbanken

11-10-2018

De Belgische Patathon, 2,4 ton aardappelen ingezameld voor de Voedselbanken

De Belgische "Patathon": 2,4 ton aardappelen ingezameld!

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober ll hebben 300 landgenoten , tijdens  een opraapactie in Tourinnes-Saint-Lambert en tijdens een verpakking van aardappelen in Putte,  2,4 ton patatten ingezameld die nadien aan de Belgische Federatie van Voedselbanken werden overgemaakt.

 

 Tourinnes-Saint-Lambert, zaterdag 6 oktober: 1,4 ton aardappelen werden door 150 landgenoten aan de Voedselbanken in België overgemaakt.

 

 Putte, zondag 7 oktober: 1 ton aardappelen werd door 150 landgenoten aan de Voedselbanken in België overgemaakt.

 In partnership met de Voedselbanken heeft Mc Cain, tijdens het WE van 6-7 oktober, in Tourinnes-Saint-Lambert en in Putte de Belgische "Patathon" georganiseerd. Dit is een unieke actie die er op gericht is aardappelen te rapen op het veld. Het succes van de eerste editie van dit solidariteitsinitiatief  - met als doel tegen voedselverspilling te strijden en tevens een goed doel te dienen - heeft Mc Cain er toe aangezet een tweede editie voor te stellen, ditmaal georganiseerd zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Hiermee heeft Mc Cain een zeer oude gewoonte nieuw leven ingeblazen: een actie die erin bestaat, na de oogst, op de velden, achtergelaten groenten ( of fruit) in te zamelen. Na de oogst blijven er gemiddeld 3 à 5 % aardappelen op het veld liggen.

In Tourinnes daagden 150 mensen op om 1,4 ton patatten te recupereren. Een soldaire actie tot grote vreugde van jong en oud.

In Putte was de opraapactie op het veld onmogelijk, gezien de plaatselijke omstandigheden. De 150 deelnemers hebben er echter 1 ton aardappelen in zakken van 5 kg verpakt, die op het einde van de dag aan de Belgische Federatie van Voedselbanken werden overgemaakt.

 

 

 

 

 

Voedselinzameling DELHAIZE van 18 t/m 24 oktober 2018

26-09-2018

Voedselinzameling DELHAIZE van 18 t/m 24 oktober 2018

SCHRIJF U HIERBOVEN IN op "VRIJWILLIGERS VOEDSELINZAMELINGEN" BEDANKT.

 

 

 

15 kleine tips die een groot verschil maken om voedselverspilling tegen te gaan - Sandra Bekkari ambassadrice en voedingsdeskundige gaf deze tips mee tijdens een erg gesmaakte culinaire workshop in het wijkcentrum

03-08-2018

15 kleine tips die een groot verschil maken om voedselverspilling tegen te gaan - Sandra Bekkari ambassadrice en voedingsdeskundige gaf deze tips mee tijdens een erg gesmaakte culinaire workshop in het wijkcentrum "De Poort" in Geraardsbergen

Onze oprechte dankbetuigingen aan Sandra Bekkari voor deze geslaagde culinaire workshop ten voordele van meer dan 35 hulpbehoevenden.

Hartelijk dank aan het wijkcentrum "De Poort" Geraardsbergen voor het warme onthaal! 

 

 LEES MEER

 2018-08-03 -15 kleine tips die een groot verschil uitmaken om voedselverspilling tegen te gaan

 

 

 

Persbericht - Colruyt-klanten schenken 76.826 maaltijden aan de Voedselbanken

08-05-2018

Persbericht - Colruyt-klanten schenken 76.826 maaltijden aan de Voedselbanken

 

 

 

COLRUYT - voedselinzameling voor de Voedselbanken van 28 maart tot 10 april 2018

08-03-2018

COLRUYT - voedselinzameling voor de Voedselbanken van 28 maart tot 10 april 2018

 

 

 

CARREFOUR

07-03-2018

CARREFOUR "SOLIDAIR AFRONDEN - van 17 tot 28 januari 2018" BEDANKT aan Carrefour voor dit mooi resultaat

 

 

 

Solidariteitsactie CARREFOUR ten voordele van de Voedselbanken. -

17-01-2018

Solidariteitsactie CARREFOUR ten voordele van de Voedselbanken. - "SOLIDAIR AFRONDEN - van 17 tot 28 januari 2018". BEDANKT voor de minderbedeelden.

2018 staat in het teken van de solidariteit. Van 17 tot 28 januari stelt Carrefour je voor de Voedselbanken te steunen door solidair je rekening te laten afronden naar boven. Een klein gebaar voor jou, een grote sprong voor de solidariteit! 

Het principe is heel eenvoudig: als je langs de kassa passeert, kun je vragen om je rekening naar boven af te ronden, naar de volgende euro. Het  verschil schenk je dan aan de Voedselbanken. Een klein gebaar waarmee je een groot verschil maakt, zeker als we er met zijn allen onze schouders onder zetten!

Carrefour en de Voedselbanken danken je alvast voor je steun en medewerking!

Praktische info

 • Van 17 tot 28 januari 2018 
 • In alle winkels van Carrefour (Hyper, Market en Express)
 • Je vraagt het gewoon aan de kassa
 • Je rekening afgerond naar de volgende euro

 

 

 

Eindejaarstombola onder de medewerkers van de centrale diensten Carrefour Evere

21-12-2017

Eindejaarstombola onder de medewerkers van de centrale diensten Carrefour Evere

Aan ALLEN, onze OPRECHTE DANK voor uw vrijgevigheid ten voordele van de meestbehoeftigen!

 

 

 

 

Chep roept retailers en producenten op om voedselverspilling tegen te gaan

28-11-2017

Chep roept retailers en producenten op om voedselverspilling tegen te gaan

http://www.foodbanks.be/images/news/171127-chep-roept-retailers-en-producenten-op-om-v_file.pdf

 

 

 

Douwe Egberts

22-11-2017

Douwe Egberts "Koffie voor iedereen" - 1 november t/m 31 december 2017

 

 

 

AGRIBEX Roadshow september/november 2017

20-09-2017

AGRIBEX Roadshow september/november 2017

Agribex Roadshow

Agribex komt tot bij u !

Agribex steunt de Voedselbanken in België

Ter promotie van de beurs, van de landbouw en van de landbouwer organiseert Agribex een heuse roadshow. In de maanden september en oktober doen wij 8 verschillende gemeenten aan verspreid over het hele land. Indien u ook de Agribex-Roadshow wenst te beleven, bekijk dan hieronder wanneer we in uw buurt langs komen. Alle plaatsen zijn nog niet bekend maar de lijst wordt snel aangevuld. De karavaan stopt telkens op de parking van een Carrefour-winkel.
Hieronder vindt u een lijstje van de plaatsen waar de Agribex Roadshow halt houdt!

16/09 : Ans - Rue Jean Jaurès 33
23/09 : Korbeek-Lo - Vlinderlaan 1C
30/09 : Brugge - Bpark, Blankenbergsesteenweg 420-002
07/10 : Kuringen - Kuringersteenweg 491
14/10 : Zemst - Zemstbaan 242
21/10 : Jambes - Av. Prince de Liège 57-59
28/10 : Bomerée - Rue de la Station 1
04/11 : Ninove - Albertlaan 80

 

 

 

TENTOONSTELLING -

16-08-2017

TENTOONSTELLING - "TEGENWIND - Armoede in België sinds 1800" - 9000 GENT - 01/09 - 26/11/2017

 

 

 

OPROEP TOT VRIJWILLIGERS - Voedselinzameling Delhaize voor de Voedselbanken - 12-18/10/2017

16-08-2017

OPROEP TOT VRIJWILLIGERS - Voedselinzameling Delhaize voor de Voedselbanken - 12-18/10/2017

 

 

 

Nieuwe gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken

06-07-2017

Nieuwe gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Voedselbanken

 

 

 

Grote Prijs 2017 voor MVO categorie

08-06-2017

Grote Prijs 2017 voor MVO categorie " Ethiek "

Het Koninklijk Belgisch Comité van de Distributie heeft de Grote Prijs 2017 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (categorie ethiek) aan de Belgische Federatie van Voedselbanken toegekend voor haar unieke samenwerking met de grootdistributie.

Deze prijs werd op officiële wijze overhandigd aan Ignace Bosteels en Alfons De Vadder, respectievelijk voorzitter en gedelegeerd bestuurder van onze Federatie, ter gelegenheid van een receptie in de Waerboom Salons te Groot-Bijgaarden, op donderdag 23 maart 2017, in aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van industriële- en commerciële bedrijven.

Voor meer infos :

http://www.cbd-bcd.be/nl/

 

 

 

Resultaat actie

27-04-2017

Resultaat actie " Centjes "

 

 

 

2017 - FEAD (Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen)

26-04-2017

2017 - FEAD (Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen)

 

 

 

Wij bedanken HOLBRECHT HEDWIG bvba om de Voedselbanken in het daglicht te stellen

11-04-2017

Wij bedanken HOLBRECHT HEDWIG bvba om de Voedselbanken in het daglicht te stellen

 

 

 

01-02/2017 - Artikel Distributie Vandaag -

06-04-2017

01-02/2017 - Artikel Distributie Vandaag - "De Voedselbanken, partners in MVO"

Artikel

 

 

 

Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder !

21-03-2017

Wie vrijwilligerswerk doet, is gezonder !

 

 

 

Oproep tot vrijwilligers

09-03-2017

Oproep tot vrijwilligers "Voedselinzameling Colruyt"

 

 

 

CARREFOUR Foundation

16-02-2017

CARREFOUR Foundation "Solidariteitsklik"

Zoals in 2014 heeft CARREFOUR FOUNDATION in België de actie “Solidariteitsklik" georganiseerd eind 2016. Het is een oproep tot solidariteitsprojecten. Elke deelnemende supermarkt heeft een uitrustingsproject ten voordele van een lokale, erkende caritatieve vereniging ingediend. Op www.solidariteitsklik werden aldus een honderdtal projecten toegelicht. Bezoekers van de website konden on-line hun voorkeur voor een bepaald project kenbaar maken.

Alle deelnemende verenigingen ontvingen een financiële steun gaande van 1.000 tot 20.000 euro. Er werd 279.000 euro verdeeld en hiervan ging 182.000 euro naar caritatieve verenigingen die bij een Voedselbank aangesloten zijn.

 

 

 

Wist u dat in ons land 1 KIND OP 4 in armoede leeft ?

09-02-2017

Wist u dat in ons land 1 KIND OP 4 in armoede leeft ?

Help ons dringend in onze permanente strijd tegen de honger van meer dan 140.000 minstbedeelden in ons land

Voor 42 euro schenkt u 14 maaltijden en voor 100 euro een maaltijd/dag en dit gedurende 1 maand

www.foodbanks.be 

BE15 0682 1093 6530 MEDELING : KL2017

 

 

 

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak

23-01-2017

Voedselhulp meer dan ooit een noodzaak

Persbericht

 

 

 

Colruyt Group wil voedselverlies verder beperken - 37 Colruyt-winkels rechtstreeks aan de Voedselbanken

11-01-2017

Colruyt Group wil voedselverlies verder beperken - 37 Colruyt-winkels rechtstreeks aan de Voedselbanken

Persbericht

 

 

 

De Voedselbanken als goede doel - van Pasen t/m eind december 2016

10-01-2017

De Voedselbanken als goede doel - van Pasen t/m eind december 2016

ESSENT zorgde voor verschillende acties binnen hun bedrijf en dit van Pasen tot en met eind december 2016. Bij deze gelegenheid werd een bedrag van 1.987 euro ingezameld

In naam van de minderbedeelden, DANKEN WIJ VAN HARTE alle personeelsleden van ESSENT voor hun steun.

 

 

 

LIDL steunt Music for Life en de Voedselbanken

04-01-2017

LIDL steunt Music for Life en de Voedselbanken

Voor het tweede jaar op rij was LIDL partner van de Warmste Week van Music for Life.

In 2016 sloeg de retailer de handen in elkaar met de Winkelkarquiz van Iedereen Beroemd. Maar niet zomaar een Winkelkarquiz... De quiz ging uitzonderlijk door in De Schorre, waar de deelnemers een speciaal parcours voor de wielen van hun winkelkar geschoven kregen. Zij bepaalden tijdens hun 60" hoeveel LIDL-producten verzameld werden, wat resulteerde in een totaal ter waarde van € 19.472,81.

LIDL hoogde dit bedrag op naar € 30.000 en bracht deze kerst iedereen aan tafel.

HARTELIJK BEDANKT in naam van de minderbedeelden in ons land.

 

 

 

20-12-2016

"4D vision kiest er dit jaar voor"

"4D vision kiest er dit jaar voor om geen eindejaarscadeaus te schenken aan klanten, maar het budget ervoor aan De Voedselbank te schenken."

 

 

 

14-12-2016

"Delhaize en hun klanten dragen al 26 jaar het hart op de juiste plaats"

   ‘Delhaize en hun klanten dragen al 26 jaar het hart op de juiste plaats’      

  De Voedselbanken kunnen dankzij Delhaize 226.000 maaltijden schenken aan de minderbedeelden     

Meer dan 300.000 mensen in België kunnen zich helaas geen geschikte en voedzame maaltijd veroorloven. De Voedselbanken strijden al 31 jaar tegen honger door ieder jaar tonnen voedsel te schenken aan caritatieve verenigingen. Al 26 jaar lang organiseert  Delhaize jaarlijks een grote voedselinzameling in alle winkels van het land om de Voedselbanken te helpen een constante voedselvoorraad op te bouwen. 

Dit jaar organiseerde Delhaize zijn jaarlijkse voedselinzameling van 13 tot 19 oktober en deze actie heeft  een bedrag van 679.264,50 € kunnen inzamelen, goed voor meer dan 226.000 maaltijden. 

In naam van de minderbedeelden die door de Voedselbanken geholpen worden, danken wij van harte de schenkers, de vrijwilligers, de serviceclubs en Delhaize voor hun vrijgevigheid en hun solidariteit met de minderbedeelden. 

 

 

 

BNP Paribas Fortis Foundation zamelt opnieuw centjes in voor de Voedselbanken

13-12-2016

BNP Paribas Fortis Foundation zamelt opnieuw centjes in voor de Voedselbanken

persbericht

 

 

 

In een wereld in verandering, zijn uw centjes nog meer waard - van 12/12/2016 tot 13/01/2017

06-12-2016

In een wereld in verandering, zijn uw centjes nog meer waard - van 12/12/2016 tot 13/01/2017

Van 12/12/2016 tot 13/01/2017 organiseren de Voedselbanken, in samenwerking met de privé-stichting BNP Paribas Fortis Foundation, de inzameling van centjes. Ook dit jaar zijn alle centjes meer dan welkom, de “rode” maar natuurlijk ook de “gele” (muntstukjes van 10 eurocent of meer).

Uw centjes zijn nuttiger dan u denkt.
Schenk ze aan de Voedselbanken.

 Hoe deelnemen aan deze actie?

Verzamel uw centjes. Deponeer ze tot en met 13 januari in de collecteboxen van de Voedselbanken in uw BNP Paribas Fortis of Fintro-kantoor.

Waarom deelnemen aan deze actie?

Met 3€ kunnen we al een warme maaltijd aanbieden aan iemand in nood.
2011: 42.000 euro ingezameld. 14.000 warme maaltijden geschonken aan de minstbedeelden.
2012: 93.000 euro aan rode centjes ingezameld, goed voor 31.000 warme maaltijden.
2013: 116.500 euro aan rode centjes ingezameld. Ruim 38.500 warme maaltijden bedeeld.
2014: 107.000 euro aan rode centjes ingezameld. Ruim 35.650 warme maaltijden geschonken.
2015 : 68.000 euro aan centjes ingezameld. Meer dan 22.500 warme maaltijden bedeeld. Laat ons samen in 2016 beter doen!

https://foundation.bnpparibasfortis.be/nl/centjes-actie

 

 

 

Cook & Serve pakt uit met hartverwarmende actie ten voordele van

21-11-2016

Cook & Serve pakt uit met hartverwarmende actie ten voordele van "Music for Life"

Persbericht

 

 

 

De Warmste Week

16-11-2016

De Warmste Week "Music for Life" - muziek voor de Belgische Federatie van Voedselbanken voor de strijd tegen de honger in eigen land

De 6 winkels "Cook & Serve" (Aalst, Brugge, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende) hebben twee acties op touw gezet om ons goed doel te steunen en dit naar aanleiding van de "Warmste Week", de actie van Stubru "Music for Life".

  

 

Op 2 en 3 december 2016, verkoop van popcorn in al hun winkels !

Van 2 t/m 24 december 2016, waarbij ze voor hun klanten de geschenken mooi gaan inpakken, voorzien van een sticker "Bedankt voor je bijdrage aan de "Warmste Week" !

Alvast onze dankbetuigingen in naam van de minderbedeelden in ons land.

 

 

 

European Federation of Food Banks - Welcome to Jacques Vandenschrik

10-11-2016

European Federation of Food Banks - Welcome to Jacques Vandenschrik

Persbericht

 

 

 

The European hospitality industry teams-up with METRO AG and European Food Banks to fight against food waste

03-11-2016

The European hospitality industry teams-up with METRO AG and European Food Banks to fight against food waste

Persbericht

 

 

 

Een Kellogg's team nam deel aan de voedselinzameling Delhaize van 13 tot 19 oktober jl.

02-11-2016

Een Kellogg's team nam deel aan de voedselinzameling Delhaize van 13 tot 19 oktober jl.

 

HARTELIJK DANK

Aan het KELLOGG'S team voor haar medewerking aan de voedselinzameling in verschillende DELHAIZE supermarkten te Brussel: Fort Jaco, Leopold III, Roodebeek

alsmede aan de KELLOGG'S personeelsleden voor hun gift ten voordele van de minderbedeelden.

 

 

 

 

 

Voedselinzameling Delhaize van 13 tot 19 oktober 2016

01-09-2016

Voedselinzameling Delhaize van 13 tot 19 oktober 2016

Doe mee aan de volgende voedselinzameling en geef ons 2 uren van uw tijd !

De strijd tegen honger is de zaak van iedereen !

De volgende nationale voedselinzameling ten voordele van de minderbedeelden van ons land zal plaats vinden in alle winkels van de Groep Delhaize van donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016.

Voedselhulp betreft 1 belg op 7. Bijna 15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens in België en wij willen samen met onze vrijwilligers daar iets aan doen.

Om ons doel te bereiken zijn wij nu op zoek naar vrijwilligers die gedurende de actieweek waardebons kunnen uitdelen aan de binnenkomende klanten van de supermarkten Delhaize. Wij vragen u slechts 2 uren van uw tijd. Vraag ook aan familie en vrienden om samen met u deel te nemen aan deze mooie sociale actie.

We hebben uw hulp nodig !

Belangstelling? Meer info of inschrijving via onze website ‘ www.foodbanks.be/nl/welkom ‘ en klik op ‘ word vrijwilliger ‘ en nadien op ‘ neem deel aan een voedselinzameling’.

 

De strijd tegen honger is de zaak van iedereen !

 Belgische Federatie van Voedselbanken vzw. Glasgowstraat 18 1070 Brussel

www.foodbanks.be                                                                                                   Email : info@foodbanks.be

 

 

 

 

Jaarbeurs Libramont van 22 tot 25 juli 2016

28-07-2016

Jaarbeurs Libramont van 22 tot 25 juli 2016

De Federatie en de 9 Voedselbanken bedanken ten zeerste, CARGILL, LIBRAMONT EXHIBITION & CONGRESS en MARILYNE Communication voor hun steun

 

 

 

Ontmoeting met de Federatie en de 9 Voedselbanken tijdens de Beurs te Libramont van 22 tot 25 juli 2016

19-07-2016

Ontmoeting met de Federatie en de 9 Voedselbanken tijdens de Beurs te Libramont van 22 tot 25 juli 2016

PERSBERICHT

 

 

 

Colruyt Group en de Voedselbanken breiden hun samenwerking uit.

16-06-2016

Colruyt Group en de Voedselbanken breiden hun samenwerking uit.

Gezien de positieve resultaten van een eerste test in 43 Waalse vestigingen breidt Colruyt Group zijn samenwerking met de Voedselbanken uit. Beide partijen hebben een uniek systeem opgezet in België: een vijftiental Colruyt-winkels in België, geografisch bepaald op basis van de vraag, zullen hun onverkochte voedingswaren ter beschikking stellen van lokale verenigingen die aangesloten zijn bij de Voedselbanken. Hierdoor zou zo'n 450 ton onverkochte voedingswaren verdeeld kunnen worden. Binnen een jaar zullen beide partijen beoordelen of het aanbod goed afgestemd is op de vraag en het indien nodig bijstellen. Colruyt Group werkt samen met de Voedselbanken sinds 1997. De retailer schenkt onverkochte voedingswaren vanuit het distributiecentrum Dassenveld in Halle en organiseert jaarlijks een inzameling bij zijn klanten. De 3 inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan.

Halle, 3 juni 2016
Gezien de positieve resultaten van een eerste test in 43 Waalse vestigingen breidt Colruyt Group zijn samenwerking met de Voedselbanken uit. Beide partijen hebben een uniek systeem opgezet in België: een vijftiental Colruyt-winkels in België, geografisch bepaald op basis van de vraag, zullen hun onverkochte voedingswaren ter beschikking stellen van lokale verenigingen die aangesloten zijn bij de Voedselbanken.

Hierdoor zou zo'n 450 ton onverkochte voedingswaren verdeeld kunnen worden. Binnen een jaar zullen beide partijen beoordelen of het aanbod goed afgestemd is op de vraag en het indien nodig bijstellen. Colruyt Group werkt samen met de Voedselbanken sinds 1997. De retailer schenkt onverkochte voedingswaren vanuit het distributiecentrum Dassenveld in Halle en organiseert jaarlijks een inzameling bij zijn klanten.
De 3 inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan.

Het aanbod afstemmen op de vraag
Concreet hebben Colruyt Group en de Voedselbanken samen 15 winkels geïdentificeerd in België die het best in staat zijn om aan de vraag te voldoen, op basis van hun geografische spreiding en de behoeften van de plaatselijke verenigingen. De Voedselbanken zullen als tussenpersoon fungeren tussen de winkels en deze verenigingen, en het verloop van de inzamelingen organiseren. Zij zullen ook toezicht uitoefenen op de verschillende verenigingen, zoals op de inachtneming van de koudeketen, de naleving van de regels uitgevaardigd door het FAVV en de daadwerkelijke verdeling van de voedingswaren aan minderbedeelden.
De betrokken winkels zullen deze producten sorteren en verzamelen in de vroege ochtend. De pakketten zullen voorbereid en opgeslagen worden in een koelcel en gewoon worden opgehaald door de verenigingen bij de opening van de winkel, en dit elke werkdag, met inbegrip van zaterdag. Vorig jaar hebben Colruyt Group en de Voedselbanken een eerste test uitgevoerd in 4 winkels in Wallonië. Tussen 2 en 3 ton voedsel per winkel per maand kon op die manier geschonken worden aan de Voedselbanken.
Daarnaast zal Colruyt Group bijzondere aandacht besteden aan het afvalbeheer van de lokale verenigingen om voedselverspilling stroomafwaarts te voorkomen.

4 dagen
Colruyt Group zal ook toezien op de kwaliteit van de voedingswaren. Het bedrijf geniet een grote expertise op het gebied van voorraadbeheer dankzij een geautomatiseerd bevoorradingssysteem dat het mogelijk maakt om 97,45% van de naar de winkels verzonden verse en diepgevroren waren te verkopen.
Met het oog op de vermindering van het voedselafval bij zijn klanten worden verse waren overigens vier dagen voor hun vervaldatum uit de rekken gehaald, en dat in alle winkels. De verenigingen krijgen dus producten met een comfortabele houdbaarheidsduur.
Dit systeem zal het ook mogelijk maken om de schenkingen uit te breiden tot groenten en fruit die nog steeds prima eetbaar zijn, maar niet mooi genoeg meer zijn om aan de klanten te worden aangeboden, of waarvan de verpakking beschadigd is.
Alfons De Vadder, afgevaardigd bestuurder van de Federatie van Voedselbanken: “Onze voortdurende bezorgdheid is niet alleen om voldoende voedsel te verzamelen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, maar ook om voor een zo gevarieerd mogelijk productaanbod te kunnen zorgen. Wij verheugen ons dus in meer dan één opzicht over deze samenwerking met Colruyt Group.”

Maatschappelijke betrokkenheid
De samenwerking met de Voedselbanken is niet nieuw. Sinds 1997 schenkt Colruyt Group onverkochte voedingswaren die wettelijk nog verkocht mogen worden aan de Voedselbanken. Deze laatste worden naar het distributiecentrum van Dassenveld in Halle gebracht. Na een kwaliteitscontrole worden ze door de Voedselbanken opgehaald en verdeeld aan sociale restaurants, opvanghuizen en andere sociale initiatieven. In 2015 werd op deze manier zo’n 405 ton voedsel geschonken aan de Voedselbanken. Colruyt Group aarzelt ook niet om zijn klanten bij de beweging te betrekken.
Elk jaar stelt Colruyt hen voor om bij te dragen aan de Voedselbanken via een inzameling van voedingswaren. Dit jaar kon via deze actie 229 ton voedsel worden verzameld voor de Voedselbanken. De drie inzamelsystemen zullen naast elkaar blijven bestaan.
De rechtstreekse verdeling van de 15 winkels naar de lokale organisaties zou hen zowat 450 ton bijkomende levensmiddelen moeten opleveren. "Bij Colruyt Group vinden wij het onze plicht om voedselverspilling, die enorm veel onnodige verliezen veroorzaakt, zowel op financieel vlak als op het vlak van milieu-impact, zoveel mogelijk tegen te gaan," zegt Tony De Bock, directeur Vakmanschap - Product - Retail bij Colruyt Group. "Dat kan niet zonder een efficiënte logistiek en voorraadbeheer, maar ook een nuttige herverdeling van onverkochte voedingswaren en maatschappelijke betrokkenheid. Wij bewijzen op die manier dat onze economische ambities een positieve impact hebben op de maatschappij en op het milieu. Dat is onze visie op duurzaam ondernemen.”

Meer informatie :

Alfons De Vadder, Afgevaardigd bestuurder
van de Belgische Federatie van Voedselbanken,
+32 473 76 14 75
alfons.devadder@foodbanks.be

Hanne Poppe
Persverantwoordelijke bij Colruyt Group,
+32 2 360 10 40 ou +32 473 92 45 10
hanne.poppe@colruytgroup.com

Colruyt Group

OVER COLRUYT GROUP

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 500 eigen winkels en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast een 70-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige winkels van Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa.
De groep is ook actief in de foodservice business (levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven) in Frankrijk (Pro à Pro) en in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen (DATS 24), digitale print en document management (Symeta) en groenestroomproductie (Eoly). De groep telt meer dan 28.000 medewerkers en realiseerde in 2014/15 een omzet van EUR 8,9 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Ga voor meer informatie naar: www.colruytgroup.com

FBBA

OVER DE BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN vzw

De Voedselbanken bestrijden honger en voedselverspilling in België. Hiertoe zamelen ze, voornamelijk bij de voedingsindustrie en de grootdistributie, voedseloverschotten in ten bate van de minderbedeelden in ons land. In 2015 werd er 12.976 ton voedsel ingezameld, waarvan 40% afkomstig was van het Europees fonds voor hulp aan de minderbedeelden, 30% van de voedingsindustrie, 20% van de distributie, 5% van de land- en tuinbouwveilingen en 5% van inzamelingen en speciale acties. De ingezamelde producten worden ter beschikking gesteld van 629 liefdadigheidsverenigingen verspreid over het hele land waarmee de Voedselbanken een overeenkomst voor voedselhulp hebben ondertekend. Deze laatste eist dat de ontvangen producten moeten worden vervoerd, opgeslagen en verdeeld met strikte inachtneming van de regelgeving inzake voedselveiligheid. Daarnaast zien de voedselbanken erop toe dat deze verenigingen zorgen voor sociale integratie van de minderbedeelden die voedselhulp krijgen. Vorig jaar hebben meer dan 138.500 mensen voedselhulp gekregen via de Voedselbanken. Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van 228 vrijwilligers.

 

 

 

Inzamelingsactie voor de Voedselbanken van 23 t/m 27 mei 2016

27-05-2016

Inzamelingsactie voor de Voedselbanken van 23 t/m 27 mei 2016

Wist je dat er in België jaarlijks meer dan 130.000 personen afhankelijk zijn van voedselhulp van de Voedselbanken?

Van maandag 23 tem vrijdag 27 mei 2016, organiseren we in ons bedrijf een grote voedselinzameling ten voordele van de Voedselbanken. De inzameling wordt onder de vlag van Stop Hunger georganiseerd, een Sodexo-initiatief dat strijdt tegen honger in België en in de hele wereld. Bekijk hier het filmpje voor meer uitleg.

Concreet nu:
Wat? Een inzamelactie van voedingsproducten die de Voedselbanken hard nodig hebben.
Welke producten? De Voedselbanken zijn op zoek naar verschillende producten: rijst, pasta, suiker, conservenblikken,…
Zie ook het lijstje als bijlage.
Waar & wanneer? Van 23 tem 27 mei zullen er dozen staan aan XXX, schenk voedsel aan de Voedselbanken… en deel dit bericht!

We rekenen op jullie solidariteit!

 

 

 

11-23 mei 2016 - Milaan/Brussel - IVANA DI MARTINO nadert de finishlijn na haar looptocht tegen voedselarmoede bij kinderen in Europa

27-05-2016

11-23 mei 2016 - Milaan/Brussel - IVANA DI MARTINO nadert de finishlijn na haar looptocht tegen voedselarmoede bij kinderen in Europa

Een vrouw.
13 dagen
900 kilometer.
Een uitzonderlijk doel: het bestrijden van voedselarmoede in Europa.

I vana Di Martino heeft in 10 dagen meer dan 750 kilometer gelopen als ze zaterdag de Belgische grens oversteekt met één belangrijke boodschap: “Samen kunnen we een eind maken aan voedingsarmoede onder kinderen in Europa”. Zij wordt hierin gesteund door het Italiaanse voedingsmiddelenbedrijf Barilla en de Europese Federatie van Voedselbanken.

Brussel, 20 mei 2016 Het einde is in zicht voor de atlete Ivana Di Martino. Morgen steekt ze de Belgische grens over, nadat ze tien dagen eerder uit het Italiaanse Milaan vertrokken is. Ze zal zaterdag en zondag even stoppen in Libin en Gembloux, vooraleer ze maandag 23 mei in Brussel aankomt. Zelfs ijzel kon haar niet tegenhouden terwijl ze Italië, Zwitserland en Frankrijk doorkruiste, gemotiveerd door haar weigering om voedingsarmoede onder kinderen in Europa te aanvaarden. "Iedereen moet zijn steentje bijdragen, samen kunnen we hier een eind aan maken", zei deze 45-jarige moeder van drie kinderen.

Eurostat gegevens van december 2015 tonen dat in 2014 voor 27,8% van de kinderen in Europa armoede of sociale uitsluiting dreigde, terwijl dit cijfer in sommige lidstaten opliep tot 40%. Bovendien kon in 2015 8,2% van de bevolking zich niet om de twee dagen een behoorlijke maaltijd veroorloven. In het verslag “Fairness for Children” benadrukt UNICEF dat hoewel ongezond eten bij kinderen steeds minder voorkomt, het toch een zorgwekkende trend blijft.

België als eindbestemming van haar looptocht is niet alleen belangrijk omdat Brussel de hoofdstad van Europa is, maar ook omdat bijna één op de vijf kinderen in België onder de armoedegrens leeft. Bernard de Vos, algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind in België bevestigt dat “het recht van kinderen op gezondheid, voeding en opvoeding elke dag geschonden wordt – evenzeer in geïndustrialiseerde landen. Meer aandacht van de politici kan leiden tot lange-termijn oplossingen maar we zullen ook een brede beweging van de burgers nodig hebben om de diepgaande hervorming te steunen en zo echte gelijkheid en gelijkwaardigheid te bereiken. Dit is wat Ivana’s looptocht zo opmerkelijk maakt. Zij verdient ten volle mijn erkenning en steun”.

Bernard De Vos zal Ivana opwachten bij haar aankomst op 23 mei om 17:00 uur bij de Bibliotheek Solvay. Iedereen is welkom op de ceremonie, waarbij een debat zal plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties (Eurochild en the Europese Federatie van Voedselbanken) alsook beleidsmakers zoals Belgische Europarlementsleden Marie Arena, Ivo Belet en Marc Tarabella en de Italiaanse Europarlementsleden Elisabetta Gardini en Gianni Pitella. Hij verklaarde: “Haar moed en doorzettingsvermogen zijn opmerkelijk. Zij inspireert me zeker om na te gaan hoe het Europees Parlement haar zaak beter zou kunnen helpen”.

De dag wordt afgesloten met een "pastafeest", geleverd door het Italiaanse familiebedrijf Barilla, producent van voedingsmiddelen. "We zijn er trots op om met haar te mogen werken", zegt Paolo Barilla, vicevoorzitter van het bedrijf. "Toen Ivana ons benaderde zagen we snel dat onze doelen overeenstemmen: alle kinderen voedsel geven dat we ook aan onze eigen kinderen zouden geven".

De dag nadien, op 24 mei, zal ze een ontmoeting hebben met vertegenwoordigers van EU-instanties en van de Belgische regering, om hen aan te moedigen hun inspanningen om voedingsarmoede onder kinderen op te lossen, verder te zetten en zelfs op te voeren. Voedingsarmoede is een hartverscheurende realiteit voor duizenden Europese families.

Als Di Martino na haar buitengewone prestatie in de buurt komt van de finishlijn, wil ze ons er nog aan herinneren dat het ultieme doel van het beëindigen van voedingsarmoede onder kinderen nog altijd ver weg ligt. "Kinderen overal voedsel geven is een race die we samen moeten lopen. Ik hoop dat u met mij meedoet", zegt ze. "Het halen van de finishlijn was nog nooit zo belangrijk".

OVER IVANA DI MARTINO

Ivana Di Martino is geboren in Monza op 28 mei 1970 en moeder van drie kinderen: Cecilia, Filippo en Caterina. Ze doet al haar hele leven aan hardlopen en beschouwt het gelijktijdig als een strijd voor en als een portaal naar vrijheid. Via het hardlopen verkondigt ze haar boodschap over kracht en uithoudingsvermogen in confrontatie met problemen, vooral de problemen die de jonge generatie treffen. Ze is het bewijs dat als we te maken krijgen met nieuwe avonturen dit ons kan sterker maken en we dingen kunnen doen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Leaflet Ivana Di Martino - Barilla ...

VOOR EEN ONTMOETING MET IVANA AAN DE FINISHLIJN

Stacey Featherstone, Community Public Affairs
stacey.featherstone@communitygroup.eu
+32 476 784 781

OVER DE BARILLA

Barilla is opgericht in Parma in 1877 in een winkel waar brood en pasta werden gemaakt. Vandaag de dag behoort Barilla tot de beste Italiaanse voedingsmiddelenbedrijven: wereldleider in pasta, marktleider in pastasauzen in continentaal Europa, in bakkerijproducten in Italië, en in de branche van knapperige broodjes in Scandinavië. De Barilla Groep heeft 29 productielocaties (14 in Italië en 15 in het buitenland) en exporteert naar meer dan 100 landen. Elk jaar produceren de Barilla bedrijven meer dan 1.800.000 ton voedingsproducten die geconsumeerd worden aan tafels over de hele wereld, met de volgende merknamen: Barilla, Mulino Bianco, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla.

De Barilla Groep heeft één manier van zakendoen: “Goed voor u, goed voor de planeet.” “Goed voor u” betekent voortdurend onze producten verbeteren, mensen motiveren gezonder te gaan leven en de toegang verbeteren tot voedsel en sociale insluiting. “Goed voor de planeet” betekent het bevorderen van duurzame leveringsketens en het verminderen van de hoeveelheid CO2 die we uitstoten en van het water dat we verbruiken tijdens de productie.

Ga voor meer informatie naar:www.barillagroup.com

OVER DE EUROPESE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN

De Europese Federatie van Voedselbanken (EFVB) is opgericht in 1986 en is een non-profitorganisatie waarin 265 Voedselbanken uit 23 landen in Europa samenwerken. Deze zamelen voedsel in, waarvan anders een groot deel zou worden weggegooid, en verdelen dit onder charitatieve organisaties en sociale centra die voor mensen in nood zorgen.

In 2015 hebben de bij de EFVB aangesloten voedselbanken het equivalent van 2,9 miljoen maaltijden per dag uitgedeeld (d.w.z. 531.000 ton voedsel) aan 5,7 miljoen mensen, in samenwerking met 33.200 partner liefdadigheidsorganisaties, dankzij de medewerking van 15.500 mensen, onder wie 90% vrijwilligers.

Ga voor meer informatie naar:www.eurofoodbank.eu

BETREFFENDE DE BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een koepelorganisatie die een nationaal netwerk vertegenwoordigt van 9 regionale Voedselbanken, die zorgen voor de herverdeling van voeding onder caritatieve verenigingen.

De Voedselbanken wil voedselhulp verschaffen aan de meest behoeftige mensen in onze maatschappij. Hiervoor ontvangen zij gratis voedingswaren van het Europees Fonds voor Hulp aan de Minstbedeelden (FEAD), maar ook van de voedingsindustrie, de grootdistributie en de veilingen. Ze organiseren ook verschillende inzamelingsacties bij het grote publiek. Al het ingezamelde geld dient om zo veel mogelijk maaltijden aan te bieden aan de minderbedeelden in onze gemeenschap.

In 2015 werden 12.976 ton voedingswaren ingezameld en met de hulp van 629 lokale caritatieve verenigingen verdeeld aan 138.557 begunstigden.

De Euro Marathon loopt door de provincies waar de Voedselbank Namen-Luxemburg 52 caritatieve verenigingen, d.w.z. 10.780 minderbedeelden helpt en zal aankomen in het Brusselse waar de Voedselbank Brussel-Vlaams en Waals Brabant 120 caritatieve verenigingen d.w.z. 24.158 minderbedeelden steunt.

PERSCONTACT VOOR MEER INFORMATIE EN OM INTERVIEWS AAN TE VRAGEN

Stacey Featherstone, Community Public Affairs
stacey.featherstone@communitygroup.eu
+32 476 784 781

Alfons De Vadder,
gedelegeerd bestuurder
de la van de Belgische Federatie van Voedselbanken,
direction@foodbanks.be,
+32 473 761 475

 

 

 

Oproep tot Vrijwilligers

02-05-2016

Oproep tot Vrijwilligers

Oproep tot Vrijwilligers voor de Nationale Voedselinzameling.

De Belgische Federatie van Voedselbanken vzw organiseert jaarlijks in samenwerking met de groep Delhaize een nationale voedselinzameling. Dit jaar zal deze voedselinzameling, ten gunste van de minderbedeelden van ons land, doorgaan van donderdag 13 tot woensdag 19 oktober 2016 in alle winkels van Delhaize.

Wij zoeken voor deze voedselinzameling ‘Vrijwilligers’ die ons gedurende die week twee uren van hun tijd kunnen geven om waardebons uit te delen aan de binnenkomende klanten van hun supermarkt Delhaize. Vrienden en familie kunnen natuurlijk ook samen deelnemen in dezelfde winkel aan deze mooie sociale actie.

Tevens zoeken wij ‘Coördinatoren’, in september of zelfs vroeger, om ons te helpen in het samenstellen van een vrijwilligersteam (vrienden, collega’s, familie, buren, verenigingen…) in hun regio. Vorming verzekerd.

De Voedselbanken hebben u nodig !

Interesse? Meer info? Contacteer ons per Email: info@foodbanks.be

Geef ons

 • uw naam
 • adres
 • telefoonnummer

 

 

 

Tot 15 mei 2016, per 1kg fijne suiker die u koopt, schenkt de Tiense Raffinaderij 100gr aan de Voedselbanken

02-05-2016

Tot 15 mei 2016, per 1kg fijne suiker die u koopt, schenkt de Tiense Raffinaderij 100gr aan de Voedselbanken

 

 

 

Nieuwe voedselinzameling bij COLRUYT

02-05-2016

Nieuwe voedselinzameling bij COLRUYT

Nieuwe voedselinzameling bij COLRUYT ten voordele van de Voedselbanken OP 23 MAART TOT 19 APRIL 2016

Help de Voedselbanken en doe mee aan onze grote voedselinzameling.
Colruyt werkt het hele jaar door samen met de Voedselbanken, een organisatie die voedselverspilling bestrijdt. Tijdens de jaarlijkse voedselinzameling in onze winkels kan ook ú uw steentje bijdragen!

U kan makkelijk een bijdrage leveren. 1- Onze medewerker scant de barcode en de schenking wordt automatisch verrekend op uw kasticket. U hoeft dus zelf niets uit de rekken te nemen.

Bon Colruyt

2- Colruyt neemt de logistieke organisatie op zich. Om zo efficiënt mogelijk te werken tellen we aan het einde van de actie alle geschonken producten op en bereiden we één grote levering voor. We zetten alle producten klaar op palletten in ons distributiecentrum en ‘ronden af naar boven’, zodat de Voedselbanken altijd volle palletten krijgen.

Steps

3- De 228 vrijwilligers van de verschillende Voedselbanken zorgen ervoor dat de producten verdeeld worden over 629 erkende liefdadigheidsinstellingen. Die delen ze verder uit aan mensen die het echt nodig hebben, volgens de behoeften van elk gezin. Of bereiden er maaltijden mee in sociale restaurants.

4- Meer dan 138.000 mensen worden zo door de Voedselbanken geholpen.

Permanente steun
Heel het jaar door schenkt Colruyt producten, bijvoorbeeld als de verpakking licht beschadigd is. Die producten worden dan van de winkels teruggestuurd naar ons distributiecentrum en opgehaald door de Voedselbanken.

In 15 Colruyt-winkels wordt sinds kort ook een deel rechtstreeks elke ochtend opgehaald door de regionale afdelingen van de Voedselbanken (bv. niet-verkochte verse producten waarvan de uiterste verkoopdatum over 4 dagen overschreden wordt). Daardoor komen nog meer producten nog sneller bij de mensen die ze echt nodig hebben.

748,8 ton geschonken in 2015
Permanente steun Colruyt: 490,1 ton
Inzamelactie bij klanten: 258,7 ton

Alvast bedankt voor uw hulp!

Download "IK SCHENK" waardebons

 

 

 

Resultaat eindejaarsactie Imperial Meat Products

04-03-2016

Resultaat eindejaarsactie Imperial Meat Products

Bij Imperial Meat Products werd een eindejaarsactie "kerstkaarten" gelanceerd ten voordele van de minderbedeelden

De mogelijkheid bestond erin van te klikken op een kerstkaart via hun website of een wenskaart door de sturen via de post.

1 kaart = 1 weekpakket charcuterie.

Een totaal van 1.535 weekpakketten charcuterie werden verzameld voor de Voedselbanken.

Onze dankbetuigingen aan Imperial Meat Products voor dit gul gebaar.

 

 

 

Resultaat actie 'Centjes'

04-03-2016

Resultaat actie 'Centjes'

Over het hele land werden zo’n 2,5 miljoen muntstukken ingezameld, goed voor 67.583 euro in totaal, ter gelegenheid van de ‘Centjes’-solidariteitsactie van BNP Paribas Fortis Foundation en de Voedselbanken. Deze editie heeft weer een golf van solidariteit op gang gebracht bij de klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro, de deelnemende lagere en middelbare scholen, de patiënten en bezoekers van een tiental ziekenhuizen en de projectontwikkelaars in de vijf microStart-kantoren. De vijf edities van de ‘Centjes’-actie zorgden samen voor ruim 425.000 euro, goed voor bijna 142.000 maaltijden.

HARTELIJK DANK aan BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION

voor de ingezamelde centjes ten bate van de Voedselbanken en ten voordele van de minderbedeelden in België.
Ook zeker aan de kinderen die u in bovenvermelde video zult ontdekken: zij hebben met veel enthousiasme deelgenomen aan deze actie!

 

 

 

Resultaat voedselinzameling Carrefour

04-03-2016

Resultaat voedselinzameling Carrefour

De jaarlijkse voedselinzameling die plaatsvond op 11 en 12 december 2015 heeft 50 ton voedsel opgebracht voor een bedrag van 55.470 euro, d.w.z. meer dan 18.500 maaltijden,ten voordele van de lokale caritatieve verenigingen aangesloten bij de Voedselbanken.

In naam van de geholpen minderbedeelden, danken wij van harte:
- De directie en het personeel van Carrefour, de organisatoren van de voedselinzameling.
- De vrijwillige inzamelaars die de klanten van Carrefour hebben gesensibiliseerd om aan de actie deel te nemen.
- De talrijke schenkers voor hun vrijgevigheid en hun solidariteit met de minderbedeelden.

 

 

 

Resultaat Douwe Egberts eindejaarsactie

29-01-2016

Resultaat Douwe Egberts eindejaarsactie

Van harte bedankt aan Douwe Egberts voor deze ontzagwekkende actie ten voordele van de minderbedeelden in België.

 

 

 

Resultaat eindejaaractie LIDL

29-01-2016

Resultaat eindejaaractie LIDL

EINDEJAARSACTIE LIDL

Een bedrag van 50.000 euro, d.w.z. meer dan 16.600 maaltijden, werden geschonken aan de Federatie ten voordele van de minderbedeelden.

Met dank aan LIDL voor dit gul gebaar.